Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-26
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Kapitał obrotowy a ryzyko utraty płynności finansowej

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (311-320)
Słowa kluczowe: kapitał pracujący ryzyko płynność finansowa
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Grzegorz Zimon

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie mierników związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym, informujących o zagrożeniach dotyczących utraty płynności finansowej. W artykule przedstawiono, jak poszczególne elementy tworzące kapitał obrotowy oddziaływają na płynność finansową. Metodologia badania – Badaniom poddano 50 firm handlowych z całej Polski. Okres badań obejmował lata 2012–2014. Badane przedsiębiorstwa zostały podzielone na dwie grupy z wysoką płynnością finansową i niską. Do badań wykorzystano sprawozdania finansowe przedsiębiorstw oraz wybrane wskaźniki finansowe. Wynik – Przeprowadzone badania pokazały, że prosta analiza poszczególnych elementów tworzących kapitał obrotowy wsparta oceną zmian kosztów działalności operacyjnej i przychodów ze sprzedaży pozwala ocenić, w jakim stopniu przedsiębiorstwa narażone są na ryzyko utraty płynności finansowej. Oryginalność/wartość – Przedstawiono najważniejsze wskaźniki dotyczące kapitał obrotowego, których analiza pozwala ocenić ryzyko związane z utratą płynności finansowej w przedsiębiorstwach handlowych. Systematyczna kontrola wybranych wskaźników pozwala wyłapać sygnały płynące ze sprawozdań finansowych informujące o obniżeniu możliwości regulowania bieżących zobowiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrew J., Gallagher T. (2007). Financial Management: Principles and Practice. Freeload Press.
2.Atrill P, McLaney E. (2008). Accounting and Finance for Non-Specialists. FT Prentice Hall.
3.Jajuga K. (2015). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Karpuś P. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
5.Nowak E. (2005). Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
6.Szczęsny W. (red) (2007). Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: C.H. Beck.
7.Zimon G. (2014). Analiza zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwach zagrożonych upadłością. W: H. Chłodnicka, G. Zimon (red.), Predykcja upadłości w obecnych warunkach gospodarowania, s. 119–139. Rzeszów.