Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Dylematy rachunku wyniku podatkowego

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (201-210)
Słowa kluczowe: rachunek wyniku podatkowego swoboda interpretacji ryzyko podatkowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Michał Poszwa

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest identyfikacja i analiza podatkowych praw wyboru związanych z prowadzeniem rachunku wyniku podatkowego, a w szczególności analiza możliwości kształtowania wyniku podatkowego z punktu widzenia minimalizacji wysokości zobowiązania oraz ryzyka podatkowego. Metodologia badania – W pracy przeprowadzono analizę regulacji prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przedmiotem analizy są również szczegółowe komentarze aktów prawnych oraz interpretacje podatkowe. Wynik – W artykule przedstawiono obszary swobodnej oceny dokonywanej przez podatnika w ramach procedury ustalania wyniku podatkowego. Ponadto wskazano zasady podejmowania decyzji według kryterium prawidłowości rachunku oraz optymalizacji podatkowej. Oryginalność/wartość – Identyfikacja i analiza obszarów swobodnej oceny pozwala na zrozumienie mechanizmu oddziaływania podatku dochodowego na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie oraz na dokonanie zgodnej z prawem i z polityką podatkową podmiotu interpretacji zdarzeń gospodarczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński B. (red.) (2013). Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Jamroży M., Kudert S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Kosakowski E. (2014). Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej. W: Zamknięcie roku 2014. Warszawa: Rachunkowość.
4.Małecki P., Mazurkiewicz M. (2015). Cit. Podatki i rachunkowość. Wyd. 6. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Nykiel W., Mariański A. (red.) (2015). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015. Gdańsk: ODDK.
6.Owsiak S. (2013). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.
7.Poszwa M. (2015). Wynik finansowy a wynik podatkowy – analiza różnic i ich konsekwencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 229–238.
8.Ustawa z 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
9.Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 361 ze zm.
10.Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Wiatr M. (2015). Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – zasady ustalania i rewizji. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.