Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Wskaźniki sektorowe w ocenie spółek publicznych na podstawie sprawozdań finansowych przedstawionych według MSR

Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (167-178)
Słowa kluczowe: spółki publiczne wskaźniki sektorowe
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz

Katarzyna Hawran

Joanna Kowalik

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji spółek publicznych z wykorzystaniem wskaźników sektorowych obliczonych na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A. (2005). Finansowe wskaźniki sektorowe – pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. Rachunkowość, 3.
2.Dudycz T., Skoczylas W. (2010). Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008. Rachunkowość, 6.
3.Dudycz T., Skoczylas W. (2011). Sektorowe wskaźniki finansowe za rok 2009 i ich porównywalności. Rachunkowość, 4.
4.Dudycz T., Skoczylas W. (2005). Wskaźniki sektorowe za lata 2002 i 2003. Rachunkowość, 3.
5.Dudycz T., Skoczylas W. (2006). Wskaźniki sektorowe za rok 2004. Rachunkowość, 5.
6.Dudycz T., Skoczylas W.(2008). Wskaźniki sektorowe za rok 2006. Rachunkowość, 5.
7.Dudycz T., Skoczylas W. (2009). Wskaźniki sektorowe za rok 2007. Rachunkowość, 6.
8.Dudycz T., Skoczylas W. (2007). Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 7.
9.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Analiza poziomu zadłużenia przedsiębiorstw na przykładzie „dobrych” i „złych” firm w latach 2010–2012. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 203–214). Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
10.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 35, 57–70.
11.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2005). Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
12.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Płynność finansowa w spółkach giełdowych w latach 2010–2012, wsp. E. Ziółkowska, T. Bednarz, w: W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 187–202). Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
13.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). The Level of Depreciation in Cash. W: A. Malina, R. Oczkowska, J. Kaczmarek (red.), Knowledge – Economy – Society. In the Development and Challenges of Modern Economies, Finance and Information Technology (s. 213–224). Krakow: Foundation of the Cracow University of Economics.
14.Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2015). Zakłócenia porównywalności wykorzystaniu wyników analizy finansowej w podejmowaniu decyzji menedżerskich (konferencja). Kraków–Krynica: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
15.Gos W. (red) (2007). Vademecum Głównego Księgowego. Warszawa: Polska Akademia Rachunkowości.
16.Waśniewski T., Skoczylas W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: FRR w Polsce.