Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
The Impact of the Level of Inventories on Corporate Profits in E-Commerce Companies in Poland
(Wpływ poziomu zapasów na zyskowność przedsiębiorstw e-commerce w Polsce)

Autorzy: Grzegorz Michalski

Emilia Brożyna
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo zarządzanie zapasami internet sprzedaż online e-commerce
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (159-165)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem artykułu jest dyskusja naukowa na temat wpływu zapasów na poziom zysków przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż online w Polsce. Metodologia/podejście – Procedura testowa opiera się na metodzie wielokrotnych badań studium przypadku. Przedmiotem badań są firmy, które sprzedają online w Polsce. Wykorzystano dane statystyczne i analizę finansową na podstwie dostępnych sprawozdań finansowych z bazy Amadeus. Osiągnięcie tych celów stosowano w badaniach literatury, polskiej i anglojęzycznej. Wynik – poziom zapasów ma duże znaczenie dla zysków i strat spółek e-commerce. Zyski firm sprzedających w Internecie nie różnią się znacząco na tle całego przemysłu. Oryginalność/wartość – Projekt może być wykorzystywane do budowania i oceny zagadnień naukowych związanych z integracją zarządzania struktury kapitału i innych kwestii związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach. Przeprowadzone badania są istotne dla stosowania teoretycznych zebranych danych empirycznych w projekcie i mogą również służyć jako podstawa do skorygowania modeli zarządzania wydajnością w firmach. Badania będą miały na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia zagadnień związanych z wpływem czynników i określenia ich ekonomicznej efektywności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.De Kare-Silver M. (2002). E-szok, rewolucja elektroniczna w handlu. Warszawa: PWE.
2.GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-5934.htm (10.09.2013).
3.Harwood T. (2012). Emergence of gamified commerce: Turning virtual to real. Journal of Electronic Commerce in Organizations, 10 (2), 16–39.
4.lo Storto C. (2013). Evaluating ecommerce websites cognitive efficiency: An integrative framework based on data envelopment analysis. Applied Ergonomics, 44 (6), 1004–1014.
5.Kraska M. (red.) (2004). Elektroniczna Gospodarka w Polsce – Raport 2004. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, http://www.logistyka.net.pl/images/articles/4473/raport_e-gospodarka2004.pdf (25.04.2016).
6.Lawrence J.E. (2013). Barriers hindering ecommerce adoption: A case study of kurdistan region of Iraq. Technology diffusion and adoption: Global complexity, global innovation (pp. 152–165).
7.Szopiński T. (2013). Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów. Handel Wewnętrzny, 6 (347), 32–42.
8.Żurak-Owczarek C. (2011). Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.