Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
Efektywność strategii finansowania działalności spółdzielni mleczarskich

Autorzy: Marzena Ganc
Słowa kluczowe: spółdzielnie mleczarskie; źródła finansowania; struktura kapitałów
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (47-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – określenie wpływu stosowanej strategii finansowania działalności na wyniki finansowe spółdzielni mleczarskich. Metodologia badania – wybrano w sposób celowy 70 największych spółdzielni mleczarskich położonych na terytorium Polski. Zgromadzono dane empiryczne za okres badawczy 2009–2014. Przyjętą do badań próbę badawczą można traktować jako „quasi reprezentatywną”, z uwagi na marginalny udział w rynku pozostałych obiektów badawczych w całej populacji spółdzielni mleczarskich. Określono strategię finansowania działalności i na tej podstawie wyodrębniono trzy grupy spółdzielni mleczarskich: grupę pierwszą, w której stosowana była strategia konserwatywna, grupę drugą o strategii umiarkowanej oraz grupę trzecią, w której stwierdzono strategię agresywną. Ponadto określono rentowność, płynność finansową oraz sprawność gospodarowania w każdej z grup spółdzielni w celu zbadania efektywności założonej strategii. Wynik – Zarządzający spółdzielniami unikają zaciągania kredytów krótkoterminowych i finansują działalność ze środków własnych lub za pomocą kapitału stałego (środków własnych i kredytów długoterminowych). Wysoki odsetek zobowiązań krótkoterminowych w badanej formie prawnej przedsiębiorstwa to przede wszystkim odroczone płatności wobec dostawców surowca mlecznego, którzy są jednocześnie właścicielami spółdzielni. Stąd również może wynikać krótszy okres realizacji zobowiązań w odniesieniu do cyklu spłaty należności przez kontrahentów, ponieważ właściciele (rolnicy, dostawcy) mają pierwszeństwo w spłacie kwoty za dostarczone mleko. Oryginalność/wartość – nie prowadzono badań w zakresie wpływu strategii finansowania działalności spółdzielni na jej efektywność w latach „pokryzysowych”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Braeley R.A., Myers S.C. (1991). Principles of Corporate Finance. New York: McGraw-Hill.
2.Duliniec A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Dworniak J., Pietrzak M. (2014). Spółdzielczość mleczarska-specyfika ekonomiczna i rola rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym. Łódź: Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCI/2.
4.Kallberg J., Parkinson K. (1993). Corporate Liquidity. Management and Measurement. Homewood: Irwin
5.Kubiak J. (2005) Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
6.Kreczmańska-Gigol K. (2011). Zobowiązania i należności handlowe, struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 107.
7.Modigliani F., Miller M.H. (1958). The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review, 48 (3).