Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2016 (82) cz. 1
A Comparative Analysis of the Innovativeness of Polish Industry from 2008–2014
(Analiza porównawcza innowacyjności polskiego przemysłu w latach 2008–2014)

Autorzy: Waldemar Gajda
Słowa kluczowe: analiza innowacyjność przemysł wskaźniki innowacyjności
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (35-45)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem głównym opracowania jest porównanie i ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008–2014. Metodologia badania – Dla realizacji przyjętego celu jako metodę badawczą wykorzystano metodę analizy porównawczej. Wynik – Przy wykorzystaniu wskaźników bezpośrednich bazujących na rezultatach innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych dokonano porównania aktywności innowacyjnej polskiego sektora przemysłowego w latach 2008–2014 z uwzględnieniem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Analizie poddano również nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w latach 2008–2014. Podsumowaniem jest ocena innowacyjności polskiego przemysłu w analizowanych wymiarach. Oryginalność/wartość – Wartość merytoryczna i naukowa niniejszego opracowania dotyczy: diagnozy stanu aktywności innowacyjnej polskiego przemysłu: wskazuje podstawowe mankamenty w badanych obszarach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.European Union (2015). Innovation Union Scoreboard 2015. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht.
2.Gajda W. (2015). Enterprises in unstable economy, w: Enterprises in unstable economy, B. Prusak (ed.), Gdańsk: Gdańsk University of Technology.
3.Godin B. (2004). Obsession for Competivness and its Impact on Statistics: the Constraction of High Technology Indicators. Research Policy, 33, 121–122.
4.GUS (2010). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
5.GUS (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
6.GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
7.GUS (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
8.GUS (2014). Działalność innowacyjna w Polsce. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
9.GUS (2015). Działalność innowacyjna w Polsce. Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
10.Kline S.J., Rosenberg N. (1986). An overview of innovation. In: R. Landau, N. Rosenberg (eds.), The Positive Sun Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth (pp. 275–305). Washington D.C.: National Academy Press.
11.Nowak P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 19. Warszawa–Kraków.
12.OECD, Eurostat (2008). Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki.
13.Szewczak K.H. (2013). Zarządzanie eksploatacją środków trwałych w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
14.Szopik-Depczyńska K. (2014). Źródła finansowania projektów w procesie kooperacji a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych na Pomorzu Zachodnim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 66.