Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Wszechstronne Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne (RCEP) jako przykład nowego trendu w regionalizmie

Autorzy: Krystyna Żołądkiewicz
Słowa kluczowe: WTO międzyregionalne porozumienia handlowe (C-RTA) strefy wolnego handlu (FTAs) regionalizm RCEP
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (335-344)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problem nowego trendu w regionalizmie, jakim jest tworzenie międzyregionalnych porozumień handlowych, zwłaszcza w regionie Azji-Pacyfiku. Jest to problem ważny, ponieważ region transpacyficzny odgrywa coraz istotniejszą rolę w gospodarce światowej. Jednym z negocjowanych ugrupowań jest Porozumienie RCEP1, które ma zintegrować w tym regionie gospodarki 16 krajów: 10 państw należących do ugrupowania ASEAN oraz Australię, Chiny, Indie, Japonię, Koreę Płd. i Nową Zelandię (6 państw). Badania przeprowadzono posługując się metodą opisową na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz publikacji WTO, rządów uczestniczących krajów oraz dokumentów dotyczących negocjacji RCEP. Opracowanie jest przyczynkiem do dyskusji nad ekspansją regionalizmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ASEAN Roadshow to Japan Ends on a High Note. Pobrano z: www.asean.org (6.05.2016).
2.ASEAN Secretariat News (2012). Pobrano z: www.asean.org (5.05.2016).
3.Baldwin, R., Evenett, S., Low, P. (2009). Beyond Tariffs: Multilateralizing Non-Tariff RTA Commitments. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism: Challenges for the Global Trading System. Cambridge: Cambridge University Press.
4.Baldwin, R. (2006). Multilateralizing Regionalism: Spaghetti Bowls as building Blocs on the Path to Global Free Trade. NBER Working Paper, 12545, September.
5.Chatterjee, B., Singh, S. (2015). Why RCEP is Vital for India. The Diplomat, March.
6.Concentrated Trade in RCEP (2016). Policy Brief No: 16-07. Singapore: Asian Trade Centre.
7.DiCaprio, A. A New FTA in a Congested Trade Landscape: Can RCEP Unravel the Noodle Bowl? Pobrano z: https://aric.adb.org (3.05.2016).
8.Elms, D.K. (2016). Advice to RCEP Official. Singapore: Talking Trade, Asian Trade Center.
9.Fiorentino, R.V., Crawford, J-A., Toqueboeuf, C. (2009). The Landscape of Regional Trade Agreements and WTO Surveillance. W: R. Baldwin, P. Low (red.), Multilateralizing Regionalism. Challenges for the Global Trading System, Cambridge: Cambridge University Press.
10.Fukunaga, Y., Isono, I. Talking ASEAN+1 FTAs Towards the RCEP: A Mapping Study. ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-02. Pobrano z: https://aric.adb.org/fta/regional-comprehensive-economic-partnership (1.05.2016).
11.Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership. Pobrano z : http://dfat.gov.au/trade/agreements/rcep/Documents/guiding-principles-rcep.pdf (4.05.2016).
12.Hoekman, B., Kostecki M.M. (2011). Ekonomia światowego systemu handlu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
13.Joint Declaration on the Launch of Negotiations for the Regional Comprehensive Economic Partnership. Pobrano z: http://www.meti.go.jp/press/2012/11/20121120003/20121120003-2.pdf (4.05.2016).
14.Michalski, B. (2014). Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla „wolnego” handlu? Warszawa: Difin. Ministerial Meeting. 24 August 2015. Kuala Lumpur, Malaysia. Pobrano z: www.asean.org (4.05.2016).
15.Regional Comprehensive Economic Partnership, Government of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) (2016). Canberra, May.
16.Woolcock, S. (2003). A Framework for Assessing Regional Trade Agreements: WTO-plus. W: G.P. Sampson, S. Woolcock (red.), Regionalism, Multilateralism, and Economic Integration. Tokyo–New York–Paris: United Nations University Press.
17.Żołądkiewicz, K. (2012). Fale regionalizmu. W: R. Orłowska, K. Żołądkiewicz (red.), Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, s. 199–202. Warszawa: PWE.
18.Żołądkiewicz, K. (2015). Partnerstwo Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji-Pacyfiku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 857.gh