Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej

Autorzy: Wioletta Nowak
Słowa kluczowe: Ameryka Łacińska gospodarki wschodzące Indie Chiny handel dobrami
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (201-212)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przedstawienie skali i trendów w wymianie towarowej Chin i Indii z 21 krajami Ameryki Łacińskiej w latach 2000–2014. Metodologia badania – Analiza statystyczna na podstawie danych UN Comtrade Database. Wynik – Od początku XXI wieku obserwuje się wykładniczy wzrost handlu między azjatyckimi gigantami i Ameryką Łacińską. Chiny szybko zwiększają swój udział w rynkach krajów latynoamerykańskich. W latach 2012–2014 odnotowały nadwyżkę w bilansie handlowym z Ameryką Łacińską. Wartość wymiany Indii z Ameryką Łacińską jest znacznie niższa niż Chin, ale tempo wzrostu handlu z regionem wyższe. Indie są przede wszystkim importerem latynoamerykańskich dóbr. Zarówno Chiny, jak i Indie handlują z największymi gospodarkami regionu. Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów osłabia pozycję USA i UE jako głównych partnerów Ameryki Łacińskiej. W latach 2012–2014 handel Chin i Indii z Ameryką Środkową i Południową przewyższał handel UE z regionem. Oryginalność/wartość – Porównanie skali i dynamiki wymiany towarowej Chin i Indii z krajami latynoamerykańskimi. Odniesienie poziomu handlu azjatyckich gigantów z Ameryką Łacińską do handlu Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Japonii z regionem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Heine, J., Viswanathan, R. (2011). The Other BRIC in Latin America: India. Americas Quarterly, Spring. Pobrano z: www.americasquarterly.org/india-latin-america.
2.Łasak, P. (2015). Perspektywy współpracy handlowej Ameryki Łacińskiej z Chinami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 226, 55–67.
3.Nowak, W. (2014). Sino-European Trade Competition in Latin America and the Caribbean. Chinese Business Review, 13 (9), 552–561. DOI: 10.17265/1537-1506/2014.09.002.
4.Nowak, W. (2015). China’s Development Aid Strategies. Chinese Business Review, 14 (4), 201–209. DOI: 10.17265/1537-1506/2015.04.004.
5.Ross, C. (2013). India, Latin America, and the Caribbean during the Cold War. Revista Brasileira de Política Internacional, 56 (2), 23–44. DOI: 10.1590/S0034-73292013000200002.
6.UN Comtrade Database. Pobrano z: http://comtrade.un.org/data (1.02.2016).
7.Yu, L. (2015). China’s Strategic Partnership with Latin America: a Fulcrum in China’s Rise. International Affairs, 91 (5), 1047–1068. DOI: 10.1111/1468-2346.12397