Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Specjalne i zróżnicowane traktowanie krajów rozwijających się w procesie liberalizacji handlu rolnego na forum WTO

Autorzy: Agnieszka Hajdukiewicz
Słowa kluczowe: liberalizacja handlu rolnictwo WTO kraje rozwijające się specjalne i zróżnicowane traktowanie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (105-116)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Specjalne i zróżnicowane (S&D) traktowanie krajów rozwijających się pozostaje ważnym atrybutem wielostronnych stosunków handlowych. Celem artykułu jest ukazanie traktowania S&D jako jednej z kluczowych kwestii w negocjacjach dotyczących liberalizacji handlu rolnego w ramach WTO. Przedstawiono zarówno ewolucję przepisów w tym zakresie, obecnie stosowane rozwiązania, jak i nowe propozycje formułowane w ramach Rundy Doha WTO. Na podstawie badań przeprowadzonych w oparciu o studia literaturowe, analizę tekstów prawnych i danych statystycznych z bazy WITS-Comtrade można stwierdzić, że kwestie S&D są obecne w negocjacjach we wszystkich głównych obszarach dotyczących rolnictwa: dostępu do rynku, wsparcia wewnętrznego i konkurencji w eksporcie. Dużym problemem jest jednak zróżnicowanie krajów rozwijających, które powoduje konieczność zweryfikowania, którym krajom i na jakich warunkach przysługuje traktowanie S&D. Wyniki dokonanej analizy pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i interesy krajów rozwijających się w negocjacjach rolnych WTO i kontrowersje związane ze wzmocnieniem i ulepszeniem zasad traktowania S&D w taki sposób, aby przyczyniały się one do rozwoju gospodarczego tych krajów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Carbone, M. (2013). The European Union in Africa: Incoherent Policies, Asymmetrical Partnership, Declining Relevance? Manchester: Manchester University Press.
2.Cypher, J. (2014). The Process of Economic Development. New York: Routledge.
3.FAO (2005). Special and Differential Treatment in Agriculture. FAO Trade Policy Briefs on Issues Related to the WTO Negotiations on Agriculture no. 10. Rome: FAO Publications.
4.Hoekman, B., Kostecki, M.M. (2002). Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
5.Keck, A., Low, P. (2004). Special and Differential Treatment in the WTO: Why, When and How? Economic Research and Statistics Division. Geneva: WTO Publications.
6.Porozumienie o rolnictwie. Pobrano z: www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag.pdf (15.02.2016).
7.WITS-Comtrade. Pobrano z: www.wits.worldbank.org (3.03.2016).
8.World Trade Report (2014). Trade and Development: Recent Trends and the Role of the WTO. Geneva: WTO Publications.
9.WTO (2016a). Pobrano z: https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91240152.pdf (3.03.2016).
10.WTO (2016b). Pobrano z: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm (15.02.2016).
11.WTO (2016c). Pobrano z: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/ag_modals_dec08_e.htm#whatitmeans (20.02.2016).
12.WTO (2016d). Pobrano z: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/l980_e.htm (5.03.2016).