Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się na kontynencie afrykańskim

Autorzy: Elżbieta Bombińska
Słowa kluczowe: Afryka bezpośrednie inwestycje zagraniczne kraje rozwijające się
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (25-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest analiza BIZ dokonywanych w Afryce przez inwestorów pochodzących z azjatyckich i afrykańskich krajów rozwijających się oraz próba określenia ich specyficznych cech na tle inwestycji realizowanych przez firmy z krajów wysoko rozwiniętych. Metodologia badania – Badania obejmują wielkość oraz strukturę geograficzną i branżową BIZ napływających do Afryki w latach 2001–2012. Wynik – Inwestorzy z azjatyckich i afrykańskich krajów rozwijających się odgrywają coraz większą rolę w napływie BIZ do Afryki. Struktura branżowa i geograficzna tych inwestycji różni się znacząco od inwestycji podejmowanych na kontynencie przez firmy z krajów rozwiniętych gospodarczo. W odróżnieniu od tych ostatnich projekty inwestycyjne państw azjatyckich i afrykańskich są skoncentrowane w sektorze usług i przemyśle przetwórczym, a ich główną lokalizację stanowią kraje Afryki Zachodniej i Wschodniej. Oryginalność/wartość – Przeprowadzona analiza może stanowić punkt wyjścia dalszych, pogłębionych badań nad determinantami lokalizacji BIZ, w szczególności krajów rozwijających się, na kontynencie afrykańskim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ajayi, S.I. (2006). Foreign Direct Investment in Sub-Saharian Africa: Origins, Targets, Impacts and Potential. Nairobi,Kenya: African Economic Research Consortium.
2.African Economic Outlook (2015). Tunis–Paris–New York–Addis Ababa: AfDB, OECD, UNDP.
3.Brautigarn, D. (2009). The Dragon’s Gift: The Real Story of China in Africa. New York: Oxford University Press.
4.Classen, C., Loots, E., Bezuidenhout, H. (2012). Chinese Foreign Investment in Africa: Making Sense of New Economic Reality. African Journal of Business Management, 6.
5.fDiMarkets. Pobrano z: http://www.fdimarkets.com (10.03.2016).
6.Garlińska-Bielawska, J. (2015). Regionalna integracja gospodarcza w Afryce Subsaharyjskiej a zaangażowanie kapitałowe (BIZ) spoza kontynentu. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, 1.
7.Garlińska-Bielawska, J. (2012). Integracja regionalna krajów rozwijających się na przykładzie Afryki – aspekt teoretyczny i praktyczny. W: E. Molendowski (red), Integracja regionalna wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej. Warszawa: Difin.
8.Heritage Foundation (2016). 2016 Index of Economic Freedom. Pobrano z: http://www.heritage.org/index/ranking (1.03.2016).
9.Kaplinsky, R., McCormick, D., Morris, M. (2010). Impacts and challenges of a growing relationship between China and sub-Saharian Africa. W: V. Padayachee (red.), The Political Economy in Africa. London, New York: Routledge.
10.Kolasiński, T. (2011). Zarządzanie postkolonialne. Otoczenie biznesu w Afryce Subsaharyjskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
11.Liberska, B. (2013). Nowe centra wzrostu światowej gospodarki. Studia Ekonomiczne, 2.
12.Machlup, F. (1986). Integracja gospodarcza – narodziny i rozwój idei. Warszawa: PWN.
13.Młynarski, T. (2012). Chiny w Afryce – szansa czy neokolonializm w XXI wieku? Wybrane aspekty chińskiej obecności na kontynencie. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 1.
14.Rolfe, R., Perri, A., Woodward, D. (2015). Patterns and Determinants of Intra-African Foreign Direct Investment. W: I. Adeleye, K. Ibeh, A. Kinoti, L. White (red.), The Changing Dynamics of international Business in Africa. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
15.Szukalski, M. (2013). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju ekonomicznego Afryki Subsaharyjskiej. Studia Ekonomiczne, 2.
16.Szukalski, M. (2012). Zmiany w gospodarce światowej – kilka uwag. W: J. Kleer, A. Wierzbicki (red.), Zmiany w gospodarce światowej. Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN.
17.UNCTAD (2014). Global Investment Trends Monitor, 17. UNCTAD/WEB/DIAE/IA/2014/6.
18.UNCTAD. Bilateral FDI Statistics. Pobrano z: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/FDI%20Statistics/FDI-Statistics-Bilateral.aspx (27.02.2016).
19.UNCTAD. UNCTADSTAT. Pobrano z: http://unctad.org/en/pages/Statistics.aspx (27.02.2016).
20.UNCTAD (2011–2015). World Investment Report. New York, Geneva.
21.Wocheń, K. (2012). Ekspansja firm chińskich jako instrument realizacji polityki zagranicznej Państwa Środka. Rosnąca rola chińskich korporacji w wybranych regionach świata. W: M. Pietrasiak, T. Kamiński (red), China goes global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej. Łódź: Zakład Azji Wschodniej Uniwersytetu Łódzkiego.
22.World Bank (2016). Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington DC: World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-0667-4.
23.United Nations (2015). World Population Prospects. The 2015 Revision. New York.