Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2016.81-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2016 (81)
Rola euro w fakturowaniu eksportu towarów w latach 1999–2014

Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (5-14)
Słowa kluczowe: waluta fakturowania euro handel międzynarodowy
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Tomasz Białowąs

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zastosowania euro jako waluty fakturowania w eksporcie towarowym. W opracowaniu zaprezentowano zbiór danych pokazujący udział euro w fakturowaniu eksportu 41 krajów. Euro jest powszechnie stosowane w eksporcie krajów strefy euro i Unii Europejskiej zarówno w wymianie pomiędzy krajami członkowskimi, jak również z krajami trzecimi. Znaczenie euro jako waluty pośredniczącej rośnie, jednak w porównaniu do dolara USA jest znacznie mniejsze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Auboin, M. (2012). Use of Currencies in International Trade: Any Changes in the Picture? WTO Staff Working Paper, 10.
2.Australian Bureau of Statistics. Pobrano z: http://www.abs.gov.au/ausstats.
3.Bacchetta, P., van Wincoop, E. (2002). A Theory of Currency Denomination of International Trade. ECB Working Paper, 177.
4.Bank of Indonesia. Pobrano z: http://www.bi.go.id.
5.Bank of Thailand. Pobrano z: http://www.bot.or.th.
6.ECB (2009–2015). The International Role of the Euro.
7.Eurostat. Extra-EU Trade by Member State, Shares by Invoicing Currency. Pobrano z: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu.
8.Goldberg, L.S., Tille, C. (2005). Vehicle Currency Use in International Trade. NBER Working Paper, 11127.
9.Goldberg, L.S., Tille, C. (2009). Micro, Macro, and Strategic Forces in International Trade Invoicing. NBER Working Paper, 15470.
10.Goldberg, L.S. (2005). Trade Invoicing in the Accession Countries: Are They Suited to the Euro? NBER Working
11.Paper, 11653.
12.Kamps, A. (2006). The Euro as Invoicing Currency in International Trade. ECB Working Paper, 665.
13.Lai, E.L-C., Wu, X. (2015). Invoicing Currency in International Trade: An Empirical Investigation and Some Implication
14.for the Renminbi. The World Economy, 38 (1).
15.McKinnon, R.I. (1979). Money in International Exchange. The Convertible Currency System. New York–Oxford: Oxford University Press.
16.Mucha-Leszko, B. (2007). Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
17.Mucha-Leszko, B., Kąkol, M. (2013). Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty
18.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 129.
19.NBP (2011). Międzynarodowa rola euro III. Warszawa.
20.Reiss, D.G. (2014). Invoice Currency in Brazil. 42 Encontro Nacional de Economia ANPEC.
21.Swoboda, A.K. (1968). The Euro-Dollar Market: An Interpretation. Princeton University Essays in International Finance, 64.
22.Takatoshi, I., Datoshi, K., Kiyotaka, S., Junko, S. (2013). Exchange Rate Risk Management of Export Firms: New
23.Findings from a Questionnaire Survey. RIETI Discussion Paper, 13-E-024.