Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań

Autorzy: Piotr Waśniewski
Słowa kluczowe: kluczowe czynniki sukcesu pomiar dokonań strategiczna rachunkowość zarządcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (163-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest wykazanie powiązania kluczowych czynników sukcesu z pomiarem dokonań w przedsiębiorstwie. Metodologia badania – badanie kluczowych czynników sukcesu przy wykorzystaniu badania eksperckiego metodą delficką w dwóch turach. Wynik – lista kluczowych czynników sukcesu w sektorze budownictwo oraz prezentacja przykładowych mierników celów opartych na tych czynnikach. Oryginalność/wartość – oryginalne badanie kluczowych czynników sukcesu sektora budownictwo oraz autorskie podejście do prezentacji mierników dokonań w podziale na kluczowe aspekty.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauer, K. (2004). KPIs – The Metrics That Drive Performance Measurement. DM Review.
2.Cocca, P., Alberti, M. (2010). A Framework to Assess Performance Measurement Systems in SMEs. International
3.Journal of Productivity and Performance Management, 59, 2, 186–200.
4.Franco-Santos, M., Lucianetti, L., Bourne, M. (2012). Contemporary Performance Measurement Systems: A Review
5.of Their Consequences and a Framework for Research. Management Accounting Research, 23, 79–119.
6.Franco-Santos, M., Kennerly, M., Micheli, P., Martinez, V., Mason, S., Marr, B., Gray, D., Neely, A. (2007). Toward
7.a Definition of a Business Performance System. International Journal of Operations and Production Management,
8.27, 8, 784–801.
9.Garengo, P., Biazzo, S., Bititci, U. (2005). Performance Measurement Systems in SMEs: A Review for a Research
10.Agenda. International Journal of Management Reviews, 7, 1, 25–47.
11.Gladen, W. (2011). Performance Measurement. Controlling mit Kennzahlen. Wisbaden: Gabler Verlag.
12.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa:
13.PWN.
14.Lebas, M. (1995). Performance Measurement and Performance Management. International Journal of Production
15.Economics, 41, 23–35.
16.Lohman, C., Fortuin, L., Wouters, M. (2004). Designing a Performance Measurement System: A Case Study. European
17.Journal of Operational Research, 156, 267–286.
18.Michalak, J. (2008). Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard. Warszawa: Difin.
19.Micheli, P., Mari, L. (2014). The Theory and Practise of Performance Measurement. Management Accounting Research,
20.25, 147–156.
21.Niemiec, A. (2016). Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu (CSFs) za pomocą macierzy istotnościsterowalności
22.(relevance-manageability matrix) na przykładzie firm sektora transportu lądowego. Prace Naukowe
23.Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (w druku).
24.Niemiec, A. (2015). Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji i ewaluacji zestawu kluczowych
25.mierników dokonań (KPIs). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe,
26.Ubezpieczenia, 77, 563–572.
27.Nowak, E. (2012). Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu.pl.
28.Perera, S., Baker, P. (2007). Performance Measurement Practices in Small and Medium Manufacturing Enterprises
29.in Australia. Small Enterprise Research, 15, 2, 10–30.
30.Sobańska, I. (red.). (2010). Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: C.H. Beck.
31.Skoczylas, W. (2013). Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw. Szczecin:
32.Wyd. Naukowe US.
33.Skoczylas, W., Niemiec A. (red.). (2016). Leksykon wskaźników efektywności. Warszawa: CeDeWu (w druku).
34.Skokan, K., Pawliczek, A., Piszczur, R. (2013). Strategic Planning and Business Performance of Micro, Small and
35.Medium-Sized Enterprises. Journal of Competitiveness, 5, 4, 57–72.
36.Sousa, S., Aspinwall, E. (2010). Development of Performance Measurement Framework for SMEs. Total Quality
37.Management, 21, 5, 475–501.
38.Taticchi, P., Tonelli, F., Cagnazzo, L. (2010). Performance Measurement and Management: A Literature Review and
39.a Research Agenda. Measuring Business Excellence, 14, 1, 4–18.
40.Ukko, J., Tenhunen, J., Rantanen, H. (2007). Performance Measurement Impacts on Management and Leadership:
41.Perspectives of Management and Employees. International Journal of Production Economics, 110, 39–51.