Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2016 (80) cz. 1
Czynniki wpływające na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach w Olsztynie

Autorzy: Mirosław Kowalewski

Henryk Lelusz

Joanna Niedzielska
Słowa kluczowe: systemy finansowo-księgowe małe przedsiębiorstwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (105-115)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – identyfikacja czynników wpływających na wdrażanie i eksploatację systemów finansowo- -księgowych w małych przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie Olsztyna. Metoda badania – przeprowadzono analizę dostępnej literatury. W analizie wyników zastosowano metodę porównań pionowych i poziomych. Wynik – główną przesłanką wdrażania nowych systemów finansowo-księgowych w badanych przedsiębiorstwach jest oczekiwanie, iż dzięki temu prowadzenie rachunkowości będzie mniej czasochłonne oraz zmniejszy się ryzyko błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniach. Najczęściej wskazywanymi czynnikami utrudniającymi wdrożenie i eksploatację systemów informatycznych w rachunkowości są: problemy z obsługą oraz brak możliwości instalowania oprogramowania na wielu stanowiskach. Oryginalność/wartość – wskazanie głównych czynników wpływających na implementację i eksploatację systemów finansowo-księgowych w badanych przedsiębiorstwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ebisch-Stenzel, M. (2013). Kryteria wyboru systemu finansowo-księgowego i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia,
3.61, t. 2, 35–45.
4.Gunia, G. (2009). Implementacja zintegrowanych systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
5.Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 2, 31–41.
6.Jaworski, J. (2008). Jak wykorzystać podatkową księgę przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem.
7.Rachunkowość, 9, 20–28.
8.Jaworski, J. (2011). Organizacja i funkcjonowanie systemów ewidencyjno-rachunkowych w małych przedsiębiorstwach
9.w Polsce. Wyniki badań. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 12, 147–170.
10.Kaszuba-Perz, A. (2012). Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach
11.jako przejaw technologicznej modernizacji. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Wydawnictwo
12.Politechniki Rzeszowskiej, 26, 258–269.
13.Martyniuk, T. (2009). Małe przedsiębiorstwo. Rejestracja – podatki – ewidencja – sprawozdawczość. Gdańsk:
14.ODDK.
15.Musiał, P. (2010). Źle wdrożony system informatyczny. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 9, 11.
16.Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. 2006.Wspólnoty Europejskie. Pobrane z:
17.http://Europa.eu.int?comm/-entreprise/entreprise_policy/sme_definition/index_pl.htm (10.12.2015)
18.Stachak, S. (2006). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
19.Woźniak, K. (2008). Efektywność wykorzystania współczesnych systemów informatycznych w zarządzaniu. Zeszyty
20.Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 772, 175–189.