Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460     DOI: 10.18276/frfu.2017.90-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym

Autorzy: Sebastian Majewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Agnieszka Majewska
Uniwerystet Szczeciński
Słowa kluczowe: finanse behawioralne wartość wewnętrzna wycena akcji
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (37-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – niniejszy artykuł dotyczy ważnego problemu, jakim jest zgodność oczekiwań inwestorów co do wielkości wartości wewnętrznej spółek giełdowych z jej oszacowaniami na podstawie równych modeli wyceny. W ujęciu finansów behawioralnych nie poszukuje się idealnego modelu wyceny, częściej próbuje się szukać zakłóceń, które powodują, że wartości te nie są zgodne. A zatem można twierdzić, że taka wartość nie istnieje lub jest chwilowa i nieuchwytna. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono wnioskowanie, które miało na celu wykazanie wartości wewnętrznej jako elementu nieuchwytnego. Metodologia badania – w artykule wykorzystano dostępną literaturę z zakresu finansów behawioralnych, która odnosi się do analizowanego problemu, a także znane powszechnie klasyczne modele wyceny akcji po to, by prześledzić kształtowanie się rynkowej wartości akcji w odniesieniu do jej wartości wewnętrznej. Wynik – wynikiem badania jest wskazanie występowania paradoksu McGouna na polskim rynku kapitałowym. Oryginalność/wartość – wartością dodaną pracy jest pierwsza w tym zakresie próba zidentyfikowania występowania efektu McGouna w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banz, R.W. (1981). The Relationship Between Return and Market Value of Stocks. Journal of Financial Economics, 103–126.
2.Becker, G. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
3.Beninga, S.Z., Sarig, O.H. (2000). Finanse przedsiębiorstw. Metody wyceny. Warszawa: WIG Press.
4.Cornell, B. (1999). Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Warszawa: Liber.
5.Fama, E.F., French, K.R. (1998). Value versus Growth: The International Evidence. Journal of Finance, 53 (6), 1975–1999.
6.Graham, B. (1973). The Intelligent Investor. New York: Harper & Row.
7.Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Warszawa: PWE.
8.Hozer, J. (red.) (1997). Ekonometria. Szczecin: Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Katedra Ekonometrii i Statystyki.
9.Jajuga, K., Jajuga, T. (1999). Inwestycje. Warszawa: PWN.
10.Jones, C.P., Rendleman, R.J. Jr., Latané H.A. (1985). Earnings Annoucements: Preand Post-Responses. Journal of Portfolio Management, 11 (3), 28–32.
11.Kahneman, D., Tversky, A. (1974). Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, New Series, 185 (4157), 1124–1131.
12.McGoun, E. (2007). Intrinsic Value in Financial Markets. International Journal of Monetary Economics and Finance, 1 (1), 45–56.
13.Majewski, S. (2007). Czy w budownictwie występuje efekt „bańki spekulacyjnej”? W: P. Karpuś, J. Węcłąwski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Lublin: Wyd. UMCS.
14.Majewski, S. (2010). Obciążenia poznawcze w procesie korzystania z zależności na rynkach papierów wartościowych. Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek nr 117.
15.Panfil, M., Szablewski, A. (red.) (2008). Metody wyceny spółki. Warszawa: Poltext.
16.Rendleman, R.J. Jr., Jone,s Ch.P., Latané, H.A. (1982). Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustments. Journal of Financial Economics, 10 (3), 269–287.
17.Sokołowski, A. (2004). O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych. StatSoft Polska.
18.Shiller, R.J. (2000). Irrational Exuberance. New York: Broadway Books.
19.Szablewski, A., Tuzimek, R. (red.) (2008). Wycena i zarządzanie wartością firmy. Warszawa: Poltex.
20.Thaler, R.H. (1999). Mental Accounting Matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12, 183–206.
21.Tyszka T., (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.
22.Zaleśkiewicz, T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów. Gdańsk: GWP.