Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego

Autorzy: Iwona Piekunko-Mantiuk
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: forex rynek kapitałowy ryzyko na rynku forex
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (81-93)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – przedstawienie istotnych z punktu widzenia inwestora cech rynku forex, wskazanie różnic inwestowania na rynku kapitałowym i rynku forex oraz porównanie profilu polskiego inwestora i tradera. Metodologia badania – niezbędne analizy i wnioskowania przeprowadzono na podstawie danych i informacji zaczerpniętych z literatury przedmiotu, publikacji i statystyk Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyników ogólnopolskiego badania inwestorów, raportów rynkowych, portali brokerów walutowych, własnych doświadczeń. Badanie przeprowadzono metodą desk research, wnioskowania dedukcyjnego i analizy statystycznej. Wynik – między inwestorem giełdowym a traderem występują istotne różnice. Największym problemem inwestycji na rynku forex determinującym stosunkowo niski odsetek osób zarabiających jest niewłaściwe zarządzanie wielkością straty oraz stosunkiem zysku do straty. W przeciwieństwie do rynku kapitałowego na rynku forex wybór instrumentu i moment wejścia mają mniejsze znaczenie niż odpowiednie sparametryzowanie i zarządzanie wskaźnikiem Z/S (zysk/strata). Oryginalność/wartość – macierz teoretycznej stopy zwrotu w zależności od współczynnika zysku do ryzyka, wielkości stop loss i skuteczności na rynku forex, która powinna być punktem wyjścia dla właściwego zarządzania strategią inwestycyjną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abbey, B.S., Doukas, J.A. (2015). Do Individual Currency Traders Make Money? Journal of International Money and Finance, 56, 158–177.
2.Armstrong, F. Investment Strategies for the 21st Century. Pobrane z: http://investorsolutions.com/media/books/investment-strategies-for-the-21st-century/ (15.11.2014).
3.Badanie Forex – CFD – Rynki Zagraniczne (2012). Pobrane z: Bankier.pl, https://forex-pdf.com/doc/41919--badanie-forex-cfd-rynki-zagraniczne---bankier-pl/?page=1 (30.04.2016).
4.Bapi, M. (2014). State of the Retail Foreign Exchange Market. Citigroup Global Markets Inc., CityFX. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/pdf/fxcg/2301/Retail_FX.pdf?8b9766f1bbf56797757c4c2cb391f305 (15.03.216).
5.Davison, Ch.J. (2016). Retail FX Trader: Survey Results. pobrane z: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=2483469 (15.04.2017).
6.Dziadkowiak, M. Ranking brokerów forex według wyników klientów – IV kwartał 2016. Pobrane z: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ranking-brokerow-forex-wedlug-wynikow-klientow-IV-kwartal-2016-7493141.html (30.01.2017).
7.Guide to Investment Strategy (2006). Economist Intelligence Unit, New York, Business Source Complete, EBSCOhost (12.10.2014).
8.http://thomsonreuters.com/en/about-us/company-history.html (15.03.2016).
9.Ide, M. Percent of Forex Traders Expect to Make a Profit, Only 30 Percent Do. Pobrane z: http://www.valuewalk.com/2015/01/retail-forex-traders/ (15.03.2016).
10.KNF (2014). Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex. Pobrane z: https://www.knf.gov.pl/Images/KNF_forex_8_10_2014_tcm75-39268.pdf (15.10.2014).
11.KNF (2017). Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex. Pobrane z: https://www.knf.gov.pl/Images/Komunikat_wyniki_klientow_forex_25_04_2017_tcm75-50301.pdf (25.04.2017).
12.Martinez, J. (2012). 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex. Strategie osiągania zysku. Gliwice: Helion.
13.NIK (2017). Informacja o wynikach kontroli: Ochrona praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego (forex, kantorów internetowych i rynku walut wirtualnych). Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,12996,vp,15405.pdf (15.04.2017).
14.Piekunko-Mantiuk, I., Korsak, M. (2016). Strategie inwestycyjne na rynku forex – zasady konstruowania. Ekonomia i Zarządzanie, 4, 349–364.
15.Forex Magnates (2013). Q3 2013 US Retail Forex Broker Profitability Report. Pobrane z: http://forexmagnates.com/exclusive-q3-2013-us-retail-forex-broker-profitability-report-ib-1/#sthash.aYxzbGKR.dpuf (25.10.2014).
16.Forex Magnates (2014). Q3 2014 US Retail Forex Broker Profitability Report. Pobrane z: http://forexmagnates.com/exclusive-interactivebrokers-customers-profitable-q3-2014-us-forex-profitability-report/ (25.10.2014).
17.Forex Magnates (2015). Q4 2015 US Retail Forex Profitability Report Shows Improved Trading. Pobrane z: http://www.financemagnates.com/forex/brokers/exclusive-q4-2015-us-retail-forex-profitability-report-shows-improved-trading/ (15.03.2016).
18.Q1 US Retail Traders Profitability Falls, Accounts on the Rise (2016). Pobrane z: http://www.financemagnates.com/forex/analysis/exclusive-q1-us-retail-traders-profitability-falls-accounts-on-the-rise/ (15.07.2016).
19.Rodriguez, D. (2011). What is the Number One Mistake Forex Traders Make? Pobrane z: https://www.dailyfx.com/forex/education/trading_tips/daily_trading_lesson/2011/12/08/What_is_the_Number_One_Mistake_Forex_Traders_Make.html (15.03.2016).
20.SII (2010). Ogólnopolskie Badanie Inwestorów. Profil inwestora giełdowego w 2010 roku. Pobrane z: http://www. sii.org.pl/static/img/004235/RaportOBI2010m.pdf (15.03.2016).
21.SII (2016). Inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie. Wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów 2016. Pobrane z: http://www.sii.org.pl/10487/edukacja-i-analizy/badania-i-rankingi/ogolnopolskie-badanie-inwestorow-obi-2016.html (10.12.2016).
22.Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2013: preliminary global results (2014). Bank for International Settlements. Pobrane z: http://www.bis.org/publ/rpfxf13fxt.pdf (10.03.2016).
23.Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 2016: preliminary global results (2016). Bank for International Settlements. Pobrane z: http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf (3.06.2016).
24.Tygier, C. (1983). Basic Handbook of Foreign Exchange – A Guide to Foreign Exchange Dealing. London: Euromoney Publication Limited.
25.Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.
26.Zagregowane wyniki badania dot. udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi. GPW. Pobrane z: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RI/2015_P2_Udzialy_20160222.pdf (3.09.2016).