Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.90-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 6/2017 (90)
Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market - Literature Review
(Heurystyki. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji na rynku kapitałowym – Przegląd literatury)

Autorzy: Magdalena Mikołajek-Gocejna
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: efektywność rynku heurystyka homo oeconomicus motywacyjne i poznawcze skłonności inwestorów
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (51-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – celem artykułu jest dokonanie przeglądu wpływu heurystyk na decyzje podejmowane na rynku kapitałowym, głównie decyzje zakupu akcji. Heurystyki to efektywne procesy poznawcze ignorujące część informacji. W klasycznym wyobrażeniu decyzje bazujące na heurystykach należą do szybkich i oszczędnych decyzji, ale mogą implikować poważne odchylnia od decyzji „racjonalnych” definiowanych przez logikę i model statystyczny. Metodologia badania – przegląd literatury. Wynik – w prawdziwym życiu ludzie nie zawsze podejmują racjonalne decyzje oparte na ustalonych preferencjach i pełnym dostępie do informacji. Ich zachowanie jest sprzeczne z klasycznym założeniem homo oeconomicus. Wiele ludzkich zachowań podyktowanych jest próbami radzenia sobie ze złożonością świata, ponieważ zestawienie i ocena wszystkich czynników istotnych dla podjęcia decyzji przewyższa zdolności przetwarzania ludzkiego umysłu, szczególnie jeżeli chodzi o decyzje podejmowane na rynku kapitałowym. Heurystyka jest po prostu sposobem oceny wyborów w różnorodnych i zmieniających się otoczeniach decyzyjnych. Oryginalność/wartość – artykuł może stanowić bazę dla rozważań dotyczących nowej koncepcji racjonalności bądź nowego ujęcia homo oeconomicus.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andreassen, P.B. (1987). On the Social Psychology of the Stock Market: Aggregate Attributional Effects and the Regressiveness of Prediction. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 90–496.
2.Baber, B., Odean, T. (2013). The behavior of Individual Investors. Handbook of the Economics of Finance, 2, 1533–1570.
3.Ball, R. (1978). Anomalies in Relationships between Securities’ Yields and Yield-surrogates. Journal of Financial Economics, 6 (2–3), 103–126.
4.Baker, M., Wurgler, J. (2006). Investor Sentiment and the Cross-section of Stock Returns. The Journal of Finance, 56 (4), 1645–1680.
5.Baker, M., Wurgler, J. (2007). Investor Sentiment in the Stock Market. Journal of Economic Perspectives, 21 (2), 129–152.
6.Banz, RW. (1981). The Relationship between Return and Market Value of Common Stock. Journal of Financial Economics, 9 (1), 3–1.
7.Barber, B.M., Odean, T. (2000). Trading is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. Journal of Finance, 55, 773–806.
8.Barber, B.M., Lee, Y., Liu, Y., Odean, T. (2007). Is the Aggregate Investor Reluctant to Realize Losses? Evidence from Taiwan. European Financial Management, 13, 423–447.
9.Barberis, N., Shleifer, A., Vishy, R. (1998). A Model of Investor Sentiment. Journal of Financial Economics, 49, 307–343.
10.Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. The Journal of Finance, 32 (3), 663–682.
11.Benos, A.V. (1998). Overconfident Speculators in Call Markets: Trade Patterns and Survival. Journal of Financial Markets, 1, 353–383.
12.Brown, G.W., Cliff, M.T. (2004). Investor Sentiment and the Near-term Stock Market. Journal of Empirical Finance, 11, 1–27.
13.Brown, G.W., Cliff, M.T. (2005). Investor Sentiment and Asset Valuation. Journal of Business, 78 (2), 405–440.
14.Brown, P., Chappel, N., da Silva Rosa, R., Walter, T. (2006). The Reach of the Disposition Effect: Large Sample Evidence across Investors Classes. International Review of Finance, 6, 42–78.
15.Buczek, S., Pietrzak, M. (2004). Stadne zachowania analityków. Parkiet, 3 (6–8), 14.
16.Caballe, J., Sakovics, J. (2003). Speculating against an Overconfident Market. Journal of Financial Markets, 6, 199–225.
17.Calvet, L.E., Campbell, J., Sodini, P. (2009). Fight or Flight? Portfolio Rebalancing by Individual Investors. Quarterly Journal of Economics, 124, 301–348.
18.Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: PWN.
19.Daniel, K.D., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A. (2001). Overconfidence, Arbitrage, Equilibrium, Asset Pricing. The Journal of Finance, 56 (3), 921–965.
20.Daniel, K., Hirshleifer, D., Teoh, S.H. (2002). Investor Psychology in Capital Markets: Evidence and Policy Implications. Journal of Monetary Economics, 49, 139–209.
21.De Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L., Waldmann, R. (1990). Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation. Journal of Finance, 45 (2), 45–50.
22.Dhar, R., Zhu, N. (2006). Up Close and Personal: Investor Sophistication and the Disposition Effect. Management Science, 52, 726–740.
23.Diamond, D.W., Verrecchia, R.E. (1981). Information Aggregation in a Noisy Rational Expectations Economy. Journal of Financial Economics, 9, 221–235.
24.Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25 (2), 383–417.
25.Fama, E. (1991). Efficient Capital Markets II. Journal of Finance, 46, 1575–1617.
26.Fama, E. (1995). Random Walks in Stock Market Prices. Financial Analysts Journal, 51 (1), 75–80.
27.Fama, E., French, K. (1988). Permanent and Temporary Component of Stock Prices. The Journal of Political Economy, 96, 246–273.
28.Fama, E., French, K., Jansen, M., Roll, R. (1960). The Adjustments of Stock Prices to New Information. International Economic Review, 19 (1), 1–21.
29.Feng, L., Seasholes, M. (2005). Do Investor Sophistication and Trading Experience Eliminate Behavioral Biases in Financial Markets? Review of Finance, 9, 305–351.
30.Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford: Stanford University Press.
31.Frazzini, A. (2006). The Disposition Effect and Underreaction to News. Journal of Finance, 61, 2017–2046.
32.Gabryś, A. (2006). Efektywność rynku kapitałowego. W: M. Panfil, A. Szablewski (ed.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Warszawa: Poltext.
33.Gervais, S., Odean, T. (2001). Learning to Be Overconfident. Review of Financial Studies, 14, 1–27.
34.Gigerenzer, G., Gaissmaier, W. (2011). Heuristic Decision-making. Annual Review of Psychology, 62, 451–482.
35.Grinblatt, M., Keloharju, M. (2001). What Makes Investors Trade? Journal of Finance, 56, 589–616.
36.Grossman, J.S., Stiglitz, J.E. (1980). On the Impossibility of Information Ally Efficient Markets. The American Economic Review, 70 (3), 393–408.
37.Heath, C., Huddart, S., Lang, M. (1999). Psychological Factors and Stock Option Exercise. Quarterly Journal of Economics, 114, 601–627.
38.Hong, H., Scheinkman, J., Xiong, W. (2006). Asset Float and Speculative Bubbles. Journal of Finance, 61, 1073–1117.
39.Kahneman, D., Tversky, A. (1982). Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability. In: D. Kahneman,
40.P. Slovic, A. Tversky (ed.), Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge: Cambridge University Press.
41.Kahneman, D., Tversky, A. (1984). Choices, Values, and Frames. American Psychologist, 39 (4), 341–350.
42.Kester, G.W. (1990). Market Timing with Small versus Large-firm Stocks: Potential Gains and Required Predictive Ability. Financial Analysts Journal, 46, 63–69.
43.Kraus, A,, Stoll, H. (1972). Price Impacts of Black Trading on NYSE. Journal of Finance, 27 (3), 569–588.
44.Kyle, A.S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, 53, 1315–1336.
45.Kyle, A.S., Wang, F.A. (1997). Speculation Duopoly with Agreement to Disagree: Can Overconfidence Survive the Market Test? Journal of Finance, 52, 2073–2090.
46.Lee, C.M.C., Shleifer, A., Thaler, R.H. (1998). Investor Sentiment and the Closed-end Fund Puzzle. Journal of Finance, 46, 75–109.
47.Lee, W.Y., Jiang C.X., Indro D.C. (2001).Stock Market Volatility, Excess Returns, and the Role of Investor Sentiment. Journal of Banking … Journal of Financial Research, 26, 523–543.
48.Malkiel, B. (1992). Efficient Market Hypothesis. In: New Palgrave Dictionary of Money and Finance. London: Newman, MacMillan.
49.Neal, R., Wheatley, S.M. (1998). Do Measures of Investor Sentiment Predict returns? Journal of Finance and Quantitative Analysis, 33 (4), 591–604.
50.Odean, T. (1998). Volume, Volatility, Price, and Profit When all Traders are Above Average. Journal of Finance, 53, 1887–1934.
51.Odean, T. (1999). Do Investors Trade Too Much? American Economic Review, 89, 1279–1298.
52.Patell, J., Wolfson, M. (1984). The Intraday Speed of Adjustment of Stock Prices to Earnings and Dividend Announcements. Journal of Financial Economics, 13, 223–252.
53.Peng, L., Xiong, W. (2006). Investor Attention, Overreaction, and Category Learning. Journal of Finacial Economics, 80, 563–602.
54.Peters, E. (1999). Teoria chaosu a rynki kapitałowe. Warszawa: WIG-Press.
55.Presson, P., Benazzi, V. (1996). Illusion of Control: A Meta-analytic Review. Journal of Social Behavior and Personality, 11, 493–510.
56.Radcliffe, R.C. (1982). Investments, Concept Analysis and Strategy. Glen View.
57.Rendleman, R., Jones, C., Latane, H. (1982). Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustments. Journal of Financial Economics, 10 (3), 269–287.
58.Rosses, J.B. Jr. (2003). A Nobel Prize for Asymmetric Information: The Economic of George Akerlof, Michael Spence and Joseph Stiglitz. Review of Political Economy, 15 (1), 3–21.
59.Samuelson, W., Zeckhauser. R. (1988). Status-quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty, 1, 7–59.
60.Scheinkman, J., Xiong, W. (2003). Overconfidence and Speculative Bubbles. Journal of Political Economy, 111, 1183–1219.
61.Shapira, Z., Venezia, I. (2001). Patterns of Behavior of Professionally Managed and Independent Investors. Journal of Banking and Finance, 25, 1573–1587.
62.Sharpe, W.F. (1995). Investments. London: Prentice Hall International.
63.Shefrin, H. (2007). Risk and Return in Behavioral SDF-based Asset Pricing Models. Working paper.
64.Shiller, R. (2000). Irrational Exuberance. Princeton University Press.
65.Skinner, D. (1994). Why Firms Voluntary Disclose Bad News. Journal of Accounting Research, 32, 38–60.
66.Ślepaczuk, R. Anomalie rynku kapitałowego w świetle hipotezy efektywności rynku. Retrived from: http://www.efinanse.com.
67.Solt, M.E., Statman, M. (1989). Good Companies, Bad Stocks. Journal of Portfolio Management, 5, 39–45.
68.Spence, A.M. (1973). Job Market Signaling. Quarterly Journal o Economics, 78 (3), 355–374.
69.Szyszka, A. (2003). Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
70.Thaler, R.H. (2000). Ludzki wymiar rynku. In: Tajniki finansów. Praktyczny przewodnik po fundamentach i arkanach finansów. Warsaw: Liber.
71.Tobin, J. (1967). Risk Aversion and Portfolio Choice. New Haven: John Wiley & Sons.
72.Tversky, A., Kahneman, D. (1974). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. American Association for the Advancement of Science, 185 (4157), 1124–1131.
73.Tversky, A., Kahneman, D. (1979). Prospect Theory: Analysis of Decisions Making under Risk. Econometrica, 47 (2), 263–292.
74.Forbes, W., Hudson, R., Skerratt, L., Soufian, M. (2015). Which Heuristic Can Aid Financial-decision-making? International Review of Financial Analysis, June, 199–210.
75.Wang, F.A. (2001). Overconfidence, Investor Sentiment, and Evolution. Journal of Financial Intermediation, 10, 138–170.
76.Watts, R.L. (1978). Systematic Abnormal Returns after Quarterly Earnings Announcement. Journal of Finance, 6 (2–3), 55–57.
77.Weber, M., Camerer, C.F. (1998). The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis. Journal of Economic Behavior and Organization, 33, 167–184.
78.Welch, I., Qiu, I. (2004). Investor Sentiment Measures. NBER working paper.
79.Zaleśkewicz, T. (2003). Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do finansów behawioralnych. Gdańsk: GWP.
80.Zaleśkiewicz, T (2011). Psychologia ekonomiczna. Warsaw: PWN.
81.Zaleśkiewicz, T., Radomski, J. (2001). Investors’ Risk Attitudes and Their Behaviour on the Stock Market. In: A.J. Scott (ed.), Environment and Wellbeing (p. 105–122). Proceedings of the IAREP 2001 Conference. University of Bath.
82.Zielonka, P. (2003). Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków finansowych. Materiały i Studia, 158. Warsaw: NBP.
83.Zielonka, P. (2011). Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania narybku papierów wartościowych. Warsaw: CeDeWu.
84.Zouaoui, M., Nouyrigat, G.J.M., Beer, F. (2010). How Does Investor Sentiment Affect Stock Market Crises? Evidence from Panel Data. Recherche, 46, 1–38.