Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Interakcje między finansowaniem długu publicznego i działalności przedsiębiorstw

Autorzy: Andrzej Szopa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: dług publiczny zadłużenie przedsiębiorstwa stopa procentowa rentowność przedsiębiorstwa efekt wypychania
Rok wydania:2017
Liczba stron:7 (145-151)
Klasyfikacja JEL: E40 E60 H50 H60
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – wskazanie zależności między finansowaniem podmiotów gospodarczych na różnym poziomie agregacji. Metodologia badania – w przyjętej metodzie badawczej kluczową rolę odgrywa zupełnie nowe podejście do czynników kształtujących poziom stopy procentowej, która jest zwornikiem pomiędzy finansowaniem długu publicznego i przedsiębiorstw. Wynik – efektem badań jest model interakcji między obydwiema płaszczyznami działalności gospodarczej. Oryginalność/wartość – ujęcie związków między finansowaniem długu publicznego a finansowaniem aktywów przedsiębiorstwa
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acocella, N.(2002). Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy. Warszawa: PWN.
2.Blanchard, O. (2011). Makroekonomia. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Burda, M., Wyplosz, Ch. (2013), Makroekonomia. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
4.Jakubczyk, B., Lewandowska, J. (2014). Teorie struktury kapitału w literaturze światowej. Finanse i Prawo Finansowe, 1 (4), 65–81.
5.Owsiak, S. (2015). Finanse. Warszawa: PWN. Szopa, A. (2012). Podstawy inżynierii finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.