Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Konflikty interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje

Autorzy: Gabriela Łukasik
Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: konflikty interesów przedsiębiorczość modele przedsiębiorstw interesariusze społeczna odpowiedzialność biznesu
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (45-54)
Klasyfikacja JEL: D74 D81 D82
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – analiza i ocena, w jakim stopniu i zakresie konflikty interesów decydują o prawidłowym działaniu małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem możliwości ograniczenia negatywnych konsekwencji z tym związanych. Metodologia badania – krytyczna analiza literatury uzupełniona obserwacjami rzeczywistości gospodarczej, metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. Wynik – wskazanie na nowe elementy w podejściu do funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem nie tylko finansowego aspektu działania, ale i wymiaru społecznego oraz psychologicznego. Oryginalność – wypełnienie luki poznawczej w zakresie obszarów i konsekwencji konfliktu interesów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ze wskazaniem znaczenia społecznego i psychologicznego aspektu ich działania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bender, R., Ward, K. (2009). Corporate Financial Strategy. New York: Foutledge.
2.Czajkowska, A. (2013). Kredytowanie przedsiębiorstw indywidualnych – specyfika, procesy, polityka. Łódź: Wyd. UŁ.
3.Fabozzi, F.J., Peterson, P.P. (2003). Financial Management and Analysis. Hoboken: Wiley.
4.Gajdka, J. (2013). Behawioralne finanse przedsiębiorstw. Łódź: Wyd. UŁ.
5.Komorowski, J. (2011). Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
7.Leland, H., Pyle, D. (1977). Informational Asymmetries Financial Structure and Financial Intermediation. Journal of Finance, 32, 371–387. Łukasik, G., Błach, J. (2016). Strategie finansowe przedsiębiorstw. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Megginson, W.J., Smart, S.B. (2006). Introduction to Corporate Finance. London, Mason: Thomson South- -Western.
9.Paliwoda-Matiolanska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.
10.Warszawa: C.H. Beck.
11.Rembisz, M. (2014) Dojrzała przedsiębiorczość – wybrane problemy. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 111, 165–174.
12.Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
13.Stradomski, M. (2010). Wokół paradygmatu celów działalności firmy rodzinnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 144, 116–119.
14.Wasilczuk, J. (2014). Przedsiębiorcy 55+, czy wiek ma znaczenie? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 111, 196–206.
15.Wrońska-Bukalska, E. (2016). Decyzje finansowe w warunkach nadmiernej pewności siebie menedżerów. Lublin: Wyd. UMCS.