Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 2
Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Autorzy: Teresa Łuczka

Agnieszka Buhmann
Słowa kluczowe: IT Service Manager małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjne zarządzanie
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (81-91)
Klasyfikacja JEL: A12 M15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – w ramach świadczenia usług IT dla przedsiębiorstwa konieczny jest intensywny kontakt z klientem, identyfikacja jego potrzeb, a co najważniejsze – skuteczna odpowiedź na te potrzeby poprzez zaproponowanie technologicznie i organizacyjnie adekwatnych rozwiązań. Klasyczny podział zadań poprzez zdefiniowanie ról menedżera projektu i menedżera sprzedaży oraz dobranie zespołu specjalistów przestały być efektywne. Przykładem innowacyjnego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jest zdefiniowanie i wdrożenie roli IT Service Managera. Działanie takie przekształca zespół projektowy w organizację zorientowaną usługowo. Rola IT Service Managera, łącząc dwie dziedziny działalności: projektowanie i sprzedaż, wpływa na rozwój i innowacyjność MSP, szczególnie tych zorientowanych na usługi. Najwięcej zagrożeń występuje bowiem na styku dwóch obszarów działalności, a wzmocnienie tego ogniwa podnosi efektywność działań i wpływa bezpośrednio na poziom dynamiki rozwoju przedsiębiorstw tej wielkości. Metodologia badania – w artykule zaprezentowano umiejętności twarde Service Managera, takie jak znajomość standardów zarządzania usługami IT, metod zarządzania projektami IT oraz umów SLA (Service Level Agreement), w których zdefiniowane są mierniki jakości dostarczanego serwisu IT. Analizie poddano również umiejętności miękkie, czyli komunikację w zespole projektowym i networking w kontakcie z klientem. Przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz zaprezentowano wyniki własnych analiz w tym obszarze. Wyniki – wykorzystując całościowe podejście, zaproponowano, zdefiniowano i sklasyfikowano pakiet umiejętności IT Service Managera. Wykaz takich umiejętności może być istotnym narzędziem pomocniczym w procesie wdrażania IT Service Management w małych i średnich przedsiębiorstwach. Oryginalność – oryginalność podejścia zaprezentowanego w artykule polega na wykorzystaniu synergii teorii i praktyki do definicji umiejętności IT Service Managera w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokonano przeglądu literatury przedmiotu z zakresu zarządzania usługami IT Service Management, jak również uwzględniono doświadczenia autorek w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brenner, R. (2016). Innovationsmanagement Power for Innovation – Das Praxishandbuch für KMUs die auch Morgen nach vorne mitmischen wollen. Rheinhausen: Fresh Management GmbH.
2.Ebel, N. (2008). ITIL® V3 Basis-Zertifizierung Grundlagenwissen und Zertifizierungsvorbereitung für die ITIL Foundation-Prüfung. München: Addison-Wesley Verlag.
3.EFI – Geschäftsstelle der Expertenkommission Forschung und Innovation (2016). Der Beitrag von KMU zu Forschung und Innovation in Deutschland. Berlin: SV gemeinnützige Gesellschaft für Wissenschaftsstatistik mbH im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.
4.Iqbal, M., Nieves, M. (2007). ITIL Service Strategy. London: TSO for Office of Government Commerce.
5.Kittel, M., Koerting, T.J., Schött, D. (2011). Kompedium für ITIL® V3 Projekte Menschen, Methoden, Meilensteine Von der Analyse zum selbsoptimierenden Prozess. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
6.Łuczka, T. (2002). New Challenges for SMEs in 21th Century. W: B. Piasecki (red.), Entrepreneurship and Small Business Development in the 21th Century (s. 25 –275). Łódź: University Press.
7.Łuczka, T. (2009). Internet as the Development Factor of Small and Medium-sized Enterprises in the Condition of Internationalization and Globalization. W: J. Przybysz (red.), Creation of Social Capital (s. 141–155). Poznań: Publishing House of Poznań University of Technology.
8.Poznańska, K., Kraj, K.M. (2015). Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych organizacja umiędzynarodowienie. Warszawa: PWN.
9.Rakowski, A. (2011). IT-Prozessmanagement in KMU - Untersuchung und Optimierung von Kernprozessen durch Veränderung des IT-Servicemanagements. München: GRIN Verlag GmbH.
10.Rammer, Ch., Gottschalk, S., Peters, B., Bersch, J., Erdsiek, D. (2016). Die Rolle von KMU für Forschung und Innovation in Deutschland, Studie im Auftrag der Expertenkommission Forschung und Innovation, Studien zum deutschen Innovationssystem Nr. 10. Berlin: Expertenkommission Forschung und Innovation.
11.Scholderer., R. (2011) Management von Service-Level-Agreements Methodische Grundlagen und Praxislösungen mit COBIT, ISO 20000 und ITIL. Heidelberg: dpunkt.verlag GmbH.
12.Schröder, Ch., Schlepphorst, S., Kay, R. (2015). Bedeutung der Digitalisierung im Mittelstand IfM Materialien. Bonn: Institut für Mittelstandsforschung.
13.Schulz, K.-P. (2016). Nachhaltige Innovationsfähigkeit von produzierenden KMU. Inhalte, Methoden, Fallbeispiele. München und Mering: Rainer Hampp Verlag.
14.Tiemeyer, E. (2013). Handbuch IT-Management Konzepte, Methoden, Lösungen und Arbeitshilfen für die Praxis. München: Carl Hanser Verla