Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-55
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Przegląd koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie

Autorzy: Piotr Waśniewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości, Katedra Pomiaru Dokonań i Controllingu, e-mail: piotr.wasniewski@usz.edu.pl
Słowa kluczowe: pomiar dokonań system pomiaru dokonań zarządzanie przedsiębiorstwem
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (577-585)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest prezentacja wyników przeglądu koncepcji systemów pomiaru dokonań w przedsiębiorstwie. Metodologia badania – Badanie zagranicznej literatury przedmiotu, analiza prezentowanych podejść oraz systemowa synteza wyników przeprowadzonego przeglądu. Wynik – Typologia koncepcji systemów pomiaru dokonań, ze szczególnym uwzględnieniem systemów pomiaru dokonań małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość – Oryginalne opracowanie uwzględniające modele i ramy koncepcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ates, A., Garengo, P., Cocca, P., Bititci, U. (2013).The Development of SME Managerial Practice for Effective Performance Management. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20 (1), 28–54.
2.Bisbe, J., Malagueno, R. (2012). Using Strategic Performance Measurement Systems for Strategy Fformulation: Does It Work in Dynamic Environments? Management Accounting Research, 23, 296–311.
3.Bititci, U.S., Turner, T., Begemann, C. (2000). Dynamics of Performance Measurement Systems. Journal of Operations and Production Management, 20 (6), 692–704.
4.Bourne, M., Mills, J., Wilcox, M., Neely, A., Platts, K. (2000). Designing, Implementing and Updating Performance Measurement Systems. International Journal of Operations and Production Management, 20 (2), 754 –771.
5.Chalmeta, R., Palomero, S., Matilla, M. (2012). Methodology to Develop a Performance Measurement System in Small and Medium-sized Enterprises. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 28 (8), 716–740.
6.Choong, K.K. (2013). Understanding the Features of Performance Measurement System: A Literature Review. Measuring Business Excellence, 17 (4), 102–121.
7.Cocca, P., Alberti, M. (2010). A Framework to Assess Performance Measurement Systems in SMEs. International Journal of Productivity and Performance Management, 59 (2), 186–200.
8.Garengo, P., Biazzo, S., Bititci, U. (2005). Performance Measurement Systems in SMEs: A Review for a Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 7 (1), 25–47.
9.Garengo, P., Nudurupati, S., Bititci, U. (2007). Understanding the Relationship between PMS and MIS in SMEs: An Organizational Life Cycle Perspective. Computers in Industry, 58, 677–686.
10.Grif th, R., Neely, A. (2009). Performance Pay and Managerial Experience in Multi-task Teams: Evidence from within a Firm. Journal of Labour Economics, 27 (1), 49–82.
11.Hudson, M., Smart, A., Bourne, M. (2001). Theory and Practise in SME Performance Measurement Systems. International Journal of Operations and Production Management, 21 (8), 1096–1115.
12.Kennerley, M., Neely, A. (2003). Measuring Performance in Changing Business Environment. International Journal of Operations and Production Management, 23 (2), 213–229.
13.Koufteros, X., Verghese, A., Lucianetti, L. (2014). The Effect of Performance Measurement Systems on rm Performance: A Cross-sectional and a Longitudinal Study. Journal of Operations Management, 32, 313–336. Malina, M., Norreklit, H., Selto, F.H. (2007). Relations among Measures Climate of Control and Performance
14.Measurement Models. Contemporary Accounting Research, 24 (3), 935–982.
15.Micheli, P., Mari, L. (2014). The Theory and Practise of Performance Measurement. Management Accounting Research, 25, 147–156.
16.Neely, A. (2005). The Evolution of Performance Measurement Research: Developments in the Last Decade and a Research Agenda for the Next. International Journal of Operations and Production Management, 25 (12), 1264–1277.
17.Nudurupati, S.S., Bititci, U.S., Kumar, V., Chan, F.T.S. (2011). State of the Art Literature Review on Performance Measurement. Computer and Industrial Engineering, 60, 279–290.
18.Nudurupati, S., Bititci, U.S. (2005). Implementation and Impact of IT-supported Performance Measurement Sys- tems. Production Planning and Control, 16 (2), 152–162.
19.Perera, S., Baker, P. (2007). Performance Measurement Practices in Small and Medium Manufacturing Enterprises in Australia. Small Enterprise Research, 15 (2), 10–30.
20.Power, M. (2004). Counting, Control and Calculation: Re ections on Measuring and Management. Human Relations, 57 (6), 765–783.
21.Sousa, S., Aspinwall, E., Rodrigues, A.G. (2006). Performance Measures in English Small and Medium Enter- prises: Survey Results. Benchmarking: an International Journal, 13 (1/2), 120–134.
22.Srimai, S., Radford, J, Wright, C. (2011). Evolutionary Paths of Performance Measurement: An Overview of Its Recent Development. International Journal of Productivity and Performance Management, 60 (7), 662–687. Suwingjo, P., Bititci, U.S., Carrie, A.S. (2000). Quantitative Models for Performance Measurement Systems. International Journal of Production Economics, 64, 231–241.
23.Taticchi, P., Asfalti, A., Sole, F. (2010). Performance Measurement and Management in SMEs: Discussion of Preliminar Results from an Italian Survey. W: P. Taticchi (red.), Business Performance Measurement and Management (s. 3–11). Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag.
24.Taticchi, P., Balachandran, K., Tonelli, F. (2012). Performance Measurement and Management Systems: State of the Art, Guidelines for Design and Challenges. Measuring Business Excellence, 16 (2), 41–54.
25.Taticchi, P., Tonelli, F., Cagnazzo, L. (2010). Performance Measurement and Management: A Literature Review and a Research Agenda. Measuring Business Excellence, 14 (1), 4–18.
26.Townley, B., Cooper, D.J., Oakes, L. (2003). Performance Measures and the Rationalization of Organizations. Organization Studies, 24 (7), 1045–1071.
27.Ukko, J., Tenhunen, J., Rantanen, H. (2007). Performance Measurement Impacts on Management and Leadership: Perspectives of Management and Employees. International Journal of Production Economics, 110, 39–51.
28.Yadav, N., Sushil, Sagar, M. (2013). Performance Measurement and Management Frameworks. Research Trends of the Last Two Decades. Business Process Management Journal, 19/6, 947 – 970.