Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-46
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Ujęcie braków w tradycyjnym rachunku kosztów

Autorzy: Katarzyna Michałowska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Słowa kluczowe: braki braki naprawialne braki nienaprawialne koszty braków koszty jakości
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (477-485)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest ukazanie sposobu podziału braków w przedsiębiorstwach produkcyjnych i zwrócenie uwagi na ograniczenia informacyjne pochodzące z rachunkowości finansowej. Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę obserwacji, wywiadu i analizy źródeł. Wynik – Przedsiębiorstwa prowadzą ewidencję braków, pomijając pozostałe koszty jakości, które nie są uregulowane przepisami prawa bilansowego. Wiele przedsiębiorstw traktuje ewidencję braków jako podstawę do ewentualnych roszczeń finansowych od dostawców i pracowników za powstanie wyrobów niezgodnych ze specyfikacją i poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy lub kosztów produkcji wyrobu nienaprawialnego. Oryginalność/wartość – W opracowaniu opisano sposób ujmowania kosztów związanych z niewłaściwą jakością wyrobów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barowicz, M. (2017). Rachunkowość: Braków i odpadów nie pomija się w ewidencji. Rzeczpospolita, 8.03.2017.
2.Gos, W. (1996). Rachunek kosztów w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. W: K. Sawicki (red.), Rachunek kosztów. Tom I. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
3.Guide to the Economics of Quality (1990). British Standards Institution. BSI Handbook 22, May.
4.Matuszewicz, J. (1994). Rachunek kosztów. Warszawa: Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych.
5.Michałowska, K. (2014). Wpływ kosztów jakości na rentowność przedsiębiorstw produkcyjnych. W: J. Chluska, J. Rubik (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty teoretyczne. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
6.Sobańska, I. (2009). Podstawy rachunku kosztów i wyników. W: I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: C.H. Beck.
7.Szczepańska, K. (2009). Koszty jakości dla inżynierów. Warszawa: Placet.
8.Świderska, G.K. (2008). Rachunek kosztów. W: G.K. Świderska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
9.Uchwała nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 16.01.2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 791.