Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wpływ standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym

Autorzy: Katarzyna Klimczak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: asymetria informacji rynek kapitałowy XBRL
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (293-301)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Przegląd oraz analiza wyników badań empirycznych poświęconych wpływowi standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym. Metodologia badania – Na potrzeby artykułu dokonano przeglądu oraz porównania założeń, metodologii oraz wyników dotychczasowych empirycznych weryfikacji wpływu XBRL na asymetrię informacyjną. Wynik – Większość przeprowadzonych badań empirycznych potwierdza wpływ zastosowania standardu XBRL na zmniejszenie asymetrii informacyjnej na rynku kapitałowym. Oryginalność/wartość – W artykule zasygnalizowano wieloaspektowość oraz złożoność problemu wpływu standardu XBRL na asymetrię informacyjną na rynku kapitałowym oraz wskazano na konieczność prowadzenia dalszych badań teoretycznych i empirycznych w tym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barron, O.E., Harris D.G., Stanford, M. (2005). Evidence that Investors Trade on Private Eventperiod Information around Earnings Announcements. The Accounting Review, 80 (2), 403–421.
2.Blankespoor, E., Miller, B.P., White, H.D. (2014). Initial Evidence on the Market Impact of the XBRL Mandate. Review of Accounting Studies, 19, 1468–1503.
3.Boritz J.E., No, W.G. (2003). Assurance Reporting for XBRL: XARL (eXtensible Assurance Reporting Language), W: S.J. Roohani (red.), Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions. PricewaterhouseCoopers.
4.Chen, S., Harris, L., Li, W., Wu, D. (2015). How Does XBRL Affect the Cost of Equity Capital? Evidence from an Emerging Market. Journal of International Accounting Research, 14 (2), 123–145.
5.Cong, Y., Hao, J., Zou, L. (2014). The Impact of XBRL Reporting on Market Ef ciency. Journal of Information Systems, 28 (2), 181–207.
6.Dong, Y., Li, O.Z., Lin, Y., Ni, Ch. (2013). Information Processing Cost and Stock Return Synchronicity – Evidence from XBRL Adoption. Pobrano z: http://ssrn.com/abstract=2198135.
7.Doolin, B., Troshani,I. (2004). XBRL: A Research Note. Qualitative Research in Accounting & Management, 2 (2), 93–104.
8.Efendi, J.J., Park, D., Smith, L.M. (2014). Do XBRL Filings Enhance Informational Ef ciency? Early Evidence from Post-earnings Announcement Drift. Journal of Business Research, 67 (6), 1099–1105.
9.Fang, J., Levine, H. (2011). Improving Stock Market Ef ciency: XBRL for Financial Reporting. International Journal on GSTF Business Review, 1 (1), 1–6.
10.Geiger, M.A., North, D.S., Selby, D.D. (2014). Releasing Information in XBRL: Does it Improve Information Asymmetry for Early U.S. Adopters? Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 18 (4), 66–83.
11.Kim, J.W., Lim, J.H., No, W.G. (2012). The Effect of First Wave Mandatory XBRL Reporting across the Financial Information Environment. Journal of Information Systems American Accounting Association, 26 (1),127–153.
12.Kim, O., Verrecchia, R. (1994). Market Liquidity and Volume Around Earnings Announcements. Journal of Accounting & Economics, 17 (1/2), 41–67.
13.Klimczak, K. (2014). Standard XBRL jako koncepcja wspomagająca raportowanie finansowe. Studia Prawno- Ekonomiczne, 91, 175–192.
14.Krinsky, I., Lee, J. (1996). Earnings Announcements and the Composition of the Bid-ask Spread. Journal of Finance, 51 (4), 1523–1535.
15.Li, O.Z., Lin, Y., Ni, Ch. (2013). Does XBRL Adoption Reduce the Cost of Equity Capital? Pobrano z: http://www.researchgate.net/publication/256031257_Does_XBRL_Adoption_Reduce_the_Cost_of_Equity_Capital.
16.Liu, C., Luo, X., Sia, C.L., O’Farrell, G., Teo, H.H. (2014). The Impact of XBRL Adoption in the Peoples Republic of China. Decision Support Systems, 59, 242–249.
17.Liu, Ch., Luo, X., Wang, F.L. (2017). An Empirical Investigation on the Impact of XBRL Adoption on Information Asymmetry: Evidence from Europe. Decision Support Systems, 93, 42 50.
18.Piechocki, M. (2007). XBRL – rewolucja techniczna a rachunkowość. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
19.Weber, R. (2003). XML, XBRL, and The Future of Business and Business Reporting. W: Trust and Data Assurances in Capital Markets: The Role of Technology Solutions. PricewaterhouseCoopers.
20.Yen, J., Wang, T. (2015). The Association between XBRL Adoption and Market Reactions to Earnings Surprises. Journal of Information Systems, 29 (3), 51–71.
21.Yoon, H., Zo, H., Ciganek, A.P. (2011). Does XBRL Adoption Reduce Information Asymmetry? Journal of Busi- ness Research, 64, 157–163.