Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w aspekcie płynności małych podmiotów z branży budowlanej

Autorzy: Angelika Kaczmarczyk
Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
Słowa kluczowe: branża budowlana małe przedsiębiorstwo odwrotne obciążenie VAT
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (87-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem rozważań zaprezentowanych w artykule jest analiza problemów związanych z procedurą wdrożenia odwrotnego obciążenia podatkiem VAT oraz próba oceny wpływu tego mechanizmu na płynność małych przedsiębiorstw należących do branży budowlanej w Polsce. Metodologia badania – W artykule posłużono się krytyczną analizą aktów prawnych i dostępnej literatury z badanego zakresu oraz wnioskowaniem przez analogię. Wynik – Celem wprowadzenia mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów z tytułu podatku VAT. Na początku roku 2017 objęto nim branżę bu- dowlaną, jako kolejną branżę szczególnie narażoną na wyłudzenia podatku VAT. Należy rozważyć, czy korzyści wynikające z wprowadzenia odwrotnego obciążenia podatkiem VAT przedsiębiorstw branży budowlanej będą wyższe od kosztów poniesionych przez te przedsiębiorstwa. Oryginalność/wartość – Artykuł zawiera pogłębioną analizę rozwiązań w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT w Polsce oraz w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dodatkowo w sposób syntetyczny zaprezentowano wpływ mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT na płynność małych przedsiębiorstw z branży budowlanej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzeziński, B. (2008). Wprowadzenie do prawa podatkowego. Toruń: TNOiK.
2.Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r.
3.Gazeta.pl (2009). Wyłudzali VAT. Państwo straciło 40 milionów złotych. Pobrano z: www.katowice.gazeta.pl (29.09.2009).
4.Gomułowicz, A., Małecki, J. (2010). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: Lexis Nexis.
5.Ministerstvo Financii Slovenskej Republiky (2013). The Estimate of Value Added Tax Revenue Loss. Pobrano z: www. nance.gov.sk.
6.Notification of the VAT Committee (2014). Pobrano z: ec.europa.eu.
7.Raport PWC (2016). Wyłudzenia VAT – luka podatkowa w 2015 r. i prognoza na 2016 r. Pobrano z: www.pwc.pl. Raport ZIPSEE (2016). Raport Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Pobrano z: www.zipsee.pl (13.03.2017).
8.Słownik języka polskiego (2007). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Szlęzak-Matusewicz, J. (2015). Odwrotne obciążenie VAT jako mechanizm przeciwdziałający oszustwom podatkowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1).
10.Ustawa z 10 września 1999 r. Prawo karne skarbowe. Dz.U. nr 83, poz. 930 ze zm.
11.Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz.710.
12.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 3 lipca 2014. Aca 242/14. Pobrano z: www.orzeczenia.szczecin.sa.gov.pl.
13.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2008 r. CSK 106/08. Pobrano z: www.sn.pl.