Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego w praktyce działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy: Joanna Góralska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: jednolity plik kontrolny Ordynacja podatkowa status przedsiębiorcy
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (263-271)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest przedstawienie problemów wynikających z obowiązku przesyłania plików JPK_VAT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania – W opracowaniu zastosowano klasyczne metody badawcze, takie jak analiza literatury przedmiotu oraz metody dedukcji i indukcji, a także wywiad ankietowy skierowany do 30 przedsiębiorstw. Wynik – Większość ankietowanych kierowników jednostek gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw ma problemy z określeniem swojego statusu jako przedsiębiorcy i posiada niewielką wiedzę na temat jednolitych plików kontrolnych. Oryginalność/wartość – W artykule podjęto problematykę klasy kacji przedsiębiorstw według ustawy o swobodzie gospodarczej oraz problemów związanych z wdrożeniem jednolitych plików kontrolnych w jednostce gospodarczej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Forum on Tax Administration, Guidance Note: Guidence for the Standard Audit File-Tax Version 2.0 (2010). Paris: Centre For Tax Policy Administration, Organisation For Economic Co-Operation and Development. Jednolity Plik Kontrolny – najważniejsze informacje. Pobrano z: http://www. nanse.mf.gov.pl/web/wp/wyniki-wyszukiwania/?q=JPK (13.11.2016).
2.Law Square, Belgian Minister of Finance talks to Law Square about the SAF-T (Standard Audit File for Tax) and its implementation (16.08.2016). Pobrano z: http://www.lawsquare.be/belgian-minister- nance-talks-law- -square-saf-t-standard-audit- le-tax-implementation (1.11.2016).
3.Skwirowki, P. (2016). Fiskus cichcem rusza po VAT. Budżet ma zyskać 15 mld zł. Pobrano z: http://wyborcza.biz/ biznes/1,147584,19615135, skus-cichcem-rusza-po-vat.html?disableRedirects=true (14.02.2017).
4.Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 615.
5.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201.
6.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2016, poz. 1829.
7.Ustawa z dnia 13 maja 2016 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2016, poz. 846.