Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wyzwania i dylematy raportowania zintegrowanego

Autorzy: Bartłomiej Nita
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: raportowanie zintegrowane wyzwania badawcze
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (337-344)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem opracowania jest prezentacja podstawowych wyzwań i dylematów, które powinny stanowić przedmiot dociekań naukowych w kontekście rozwoju raportowania zintegrowanego. Metodologia badania – Przyjęta metodyka obejmuje krytyczną analizę i interpretację ustaleń innych badaczy, a także wnioskowanie logiczne. Wynik – Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono pięć podstawowych dylematów raportowania zintegrowanego dotyczących: konwergencji koncepcji raportowania według GRI i IIRC, podejścia do zarządzania ryzykiem i audytu w raportowaniu zintegrowanym, polityki zgodności, doskonalenia wytycznych i standardów raportowania zintegrowanego oraz metodyki tworzenia raportów zintegrowanych. Oryginalność/wartość – Wartość artykułu sprowadza się do wskazania wyzwań naukowych, których objaśnienie i uporządkowanie może sprzyjać doskonaleniu raportowania zintegrowanego w przyszłości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.de Villiers, Ch., Rinaldi, L., Unerman, J. (2014). Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27 (7), 1042–1067.
2.Dragu, I., Tiron-Tudor, A. (2014). Research Agenda on Integrated Reporting: New Emergent Theory and Practice. Procedia Economics and Finance, 15, 221–227.
3.Eccles, R.G., Krzus, M.P. (2011). A Chronology of Integrated Reporting. Harvard Business School Accounting & Management Unit Case, 411–449.
4.G4 Sustainability Reporting Guidelines. Pobrano z: https://www.globalreporting.org/reporting/g4/pages/default. aspx (20.02.2017).
5.Krasodomska, J. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 77–92.
6.Mazurowska, M. (2015). Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Inte- grated Reporting Comitee. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (1), 135–148.
7.Mio, C. (2016). Integrated Reporting. A New Accounting Disclosure. London: Plagrave Macmillian.
8.The International Integrated Reporting Framework (2013). International Integrated Reporting Council. Pobrano z: www.theiic.org (20.02.2017).
9.TowardsIintegrated Reporting. Communicating Value in the 21st Century (2011). International Integrated Reporting Council. Pobrano z: www.theiic.org (20.02.2017).
10.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar nansowy i nie nansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.