Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-33
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Dyskusyjne problemy ustalania i wykorzystania ekonomicznej wartości dodanej

Autorzy: Daniel Nowicki
Słowa kluczowe: EVA wartość ekonomiczna przedsiębiorstwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (345-352)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Artykuł dotyczy rozważań na temat możliwości wykorzystania EVA jako narzędzia w ocenie dokonań przedsiębiorstwa oraz elementu motywowania i wynagradzania pracowników. Celem artykułu jest wskazanie rozbieżności pomiędzy zaletami przypisywanymi EVA a jej rzeczywistymi walorami. Metodologia badania – W artykule wykorzystano metodę analizy zasobów literaturowych oraz metodę indukcji. Wynik – W literaturze brakuje potwierdzenia zalet przypisywanych EVA w zakresie oceny dokonań przedsiębiorstw. Coraz częściej pojawiają się głosy, że EVA nie wnosi nic nowego do wyceny przedsiębiorstw. Może natomiast być przydatna jako element motywowania i wynagradzania zarządu, ponieważ wpływa na ograniczenie skłonności zarządu do konsumowania kapitału. Oryginalność/wartość – Wskazano potencjalne kon ikty pomiędzy EVA a rynkową wartością przedsiębiorstwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Black, A., Wright, P., Bachman, J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
2.Copeland, T., Coller, T., Murrin, J. (1997). Wycena, mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG- -Press.
3.Cwynar, A., Cwynar, W. (2007). Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe. Warszawa–Rzeszów: Polska Akademia Rachunkowości.
4.Cwynar, A., Dżuraka, P. (2010). Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Warszawa: Poltext.
5.Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
6.Ehrbar, A. (2000). Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: WIG-Press.
7.Karmańska, A. (2009). Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Warszawa: Difin.
8.Micherda, B. (2008). Rachunkowość wobec koncepcji Ekonomicznej Wartości Dodanej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 75, 5–19.
9.Paździor, A. (2008). Zysk ekonomiczny a wartość rynkowa spółek giełdowych. W: T. Dudycz (red.), Wartość jako kryterium efektywności. Wrocław: Politechnika Wrocławska.
10.Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy – poradnik menadżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
11.Szablewski, A. (2008). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – logika i prawidłowości. e-Finanse, 3.