Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-40
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Wybór strategii kosztowej w procesie zarządzania kosztami zakładu ubezpieczeń

Autorzy: Magdalena Chmielowiec-Lewczuk
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: koszty ubezpieczenia zakład ubezpieczeń
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (415-423)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Zaprezentowanie rodzajów strategii kosztowych możliwych do wdrożenia w zakładzie ubezpieczeń w warunkach zmieniającej się sytuacji rynkowej. Metodologia badania – Analiza literatury, analiza przyczynowo-skutkowa oraz metoda dedukcji. Wynik – Wyodrębniono i omówiono sześć podstawowych strategii kosztowych dla zakładu ubezpieczeń. Są to strategie oparte na: redukcji/optymalizacji kosztów, rentowności, polityce cenowej, ryzyku ubezpieczeniowym, płynności finansowej, minimalizacji kosztów kapitału. Oryginalność/wartość – Klasyfikacja strategii kosztowych dla zakładu ubezpieczeń w warunkach sytuacji rynkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bourne, M., Bourne, P. (2013). Zarządzanie wynikami firmy. Gliwice: Helion.
2.Gieschen, G. (2009). Nareszcie więcej zysku. 99 porad jak obniżyć koszty przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Edu.
3.Horngren, Ch.T., Bhimani, A., Foster, G., Datar, S.M. (1999). Management and Cost Accounting. London: Prentice-Hall.
4.Jarugowa, A., Nowak, W.A., Szychta, A. (2000). Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. Gdańsk: ODDK. Nowak, E. (2006). Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami. W: E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
5.Wnuk, T. (2002). Zarządzanie kosztami. Budżetowanie i kontrola. Warszawa: INFOR. Wnuk-Pel, T. (2006). Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Warszawa: Difin. Zyznarska-Dworczak, B. (2012). Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.