Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-49
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 4/2017 (88) cz. 1
Ryzyko kosztów i koszty ryzyka

Autorzy: Edward Nowak
Prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem kosztów zarządzanie ryzkiem zarządzanie kosztami ryzyko kosztów koszty ryzyka
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (511-518)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Głównym celem artykułu jest ukazanie istoty i specyfiki ryzyka kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz zakresu kosztów, których ponoszenie jest skutkiem ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Metodologia badania – Najważniejszą metodą badawczą zastosowaną, aby zrealizować założony cel artykułu, jest krytyczny przegląd literatury krajowej i zagranicznej poświęconej zarządzaniu kosztami i zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie. Zastosowano także metodę deskryptywną oraz wnioskowania logicznego. Wynik – W artykule wykazano, że ryzyko kosztów stanowi istotny element ogólnego ryzyka przedsiębiorstwa oraz powoduje ponoszenie specyficznych kosztów działalności przedsiębiorstwa (kosztów ryzyka). Oryginalność/wartość – Artykuł jest jedną z niewielu publikacji w literaturze polskiej poświęconych zarządzaniu ryzykiem kosztów w przedsiębiorstwie, a jego wartość dodaną stanowi identyfikacja czynników ryzyka kosztów i specyfikacja kosztów ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czajor, P. (2007). Integracja systemu rachunkowości i systemu zarządzania ryzykiem – wybrane aspekty. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94), 53–65.
2.Dahlgaard, J.J., Kristensen, K., Kanji, G.K. (2000). Podstawy zarządzania jakością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Enterprise Risk Management – Intergrated Framework (2004). London: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).
4.Jajuga, K. (2007). Elementy nauki o finansach. Warszawa: PWE.
5.Kokot-Stępień, P. (2015). Identy kacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74 (1), 533–544.
6.Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
7.Młodzik, E. (2013). Międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem. W: K. Winiarska (red.), Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Nowak, E. (2017). Pomiar ryzyka kosztów w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (złożone do druku).
9.Nowak, E. (2014). Ryzyko kosztów działalności przedsiębiorstwa. W: J. Chluska (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty teoretyczne. Częstochowa: Wydział Zarządzania Politech- niki Częstochowskiej.