Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017 (87) cz. 2
Jakość systemów podatkowych a ich wydajność fiskalna

Autorzy: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński

Sławomir Franek
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: zasady podatkowe wydajność jakość
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (7-15)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel – Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest zwiększenie wydajności fiskalnej systemów podatkowych bez zwiększania ich represyjności. Metodologia badania – W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie badawcze wykorzystano model danych panelowych. Wynik – Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosku, że możliwe jest zwiększenie wydajności fiskalnej systemów podatkowych poprzez poprawę ich jakości, a w szczególności dzięki obniżce kosztów poboru oraz zwiększenie sprawiedliwości opodatkowania mierzonej za pomocą indeksu Reynoldsa-Smolensky’ego. Oryginalność/wartość – W dotychczasowych badaniach czynników warunkujących wydajność fiskalną systemów podatkowych nie uwzględniano miar jakości tych systemów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aasness, J., Benedictow, A., Hussein, M.F. (2002). Distributional Efficiency of Direct and Indirect Taxes. Oslo.
2.Alonso,J.A., Garcimartín, C. (2011). Does Aid Hinder Tax Efforts? More Evidence. CREDIT Research Paper, 11 (4).
3.Bahl, R., Wallace, S. (2005). Public financing in developing and transition countries. Public Budgeting & Finance, 25 (4), 83–98.
4.Bird R.M., Martínez-Vázquez, J., Torgler, B.(2008). Tax effort in developing countries and high income countries: the impact of corruption voice and accountability. Economic Analysis and Policy, 38 (1), 55–71.
5.Cassou, S.P. (1997). The link between tax rates and foreign direct investment. Applied Economics, 29 (10), 1295–1301.
6.Castro, G., Camarillo, D. B. (2014). Determinants of tax revenue in OECD countries over the period 2001–2011. Contaduría y Administración, 59 (3), 35–59.
7.Dioda, L. (2012). Structural determinants of tax revenue in Latin America and the Caribbean, 1990–2009. Mexico: ECLAC.
8.Gajl, N. (1986). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWN.
9.Gupta, A.S. (2007). Determinants of tax revenue efforts in developing countries. Working Paper No. 07/184, International Monetary Fund.
10.Heady, Ch. (1993). Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy: A Survey. Fiscal Studies, 14 (1), 15–41.
11.Karagöz, K. (2013). Determinants of tax revenue: does sectorial composition matter? Journal of Finance, Accounting and Management, 4 (2), 50–63.
12.Kneiser, Th.J., Ziliak, J.P. (2002). Tax Reform and Automatic Stabilization. The American Economic Review, 92 (36), 590–612.
13.Lambert, P.J., Nesbakken, R., Thoresen, T.O. (2015). A common base answer to “Which country is most redistributive”? Discussion Papers, 811, Statistics Norway.
14.Martín-Mayoral, F., Uribe, C.A. (2010). Determinantes económicos e institucionales del esfuerzo fiscal en América Latina. Investigación Económica, LXIX (273), 85–113.
15.Nishiyama, S., Smetters, K. (2005). Consumption Taxes and Economic Efficiency with Idiosyncratic Wage Shocks. Journal of Political Economy, 113 (5), 1088–1150.
16.Niesiobędzka, M. (2009). Relacje państwo–podatnik jako predyktory moralności podatkowej. Psychologia Społeczna, 43 (11), 123–132.
17.Pączkowska, A, Walczak, M. (2015). Polski system podatkowy w kontekście zasad podatkowych A. Smitha. W: J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Warszawa: SGH.
18.Pessino, C., Fenochietto, R. (2010). Determining countries’ tax effort. Revista de Economía Pública, 195 (4), 65–87.
19.Piancastelli, M. (2001). Measuring tax effort of developed and developing countries: cross country panel data analysis 1985–1995. Working Paper No. 818, Institute of Applied Economic Research.
20.Reynolds, M., Smolensky, E. (1977). Public Expenditures, Taxes, and the Distribution of Income: The United States, 1950, 1961, 1970. New York: Academic Press.
21.Tax Reforms in EU Member States 2015: Tax policy challenges for economic growth and fiscal sustainability (2015). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
22.Verbist, G., Figari, F. (2014).The Redistributive Effect and Progressivity of Taxes Revisited: An International Comparison across the European Union. FinanzArchiv: Public Finance Analysis, 70 (3), 405–420.