Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017 (87) cz. 2
Zasady alokacji zysku do zagranicznego zakładu z uwzględnieniem kontekstu cen transferowych

Autorzy: Lidia Peretiatkowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych

Michał Wojtas
Słowa kluczowe: zakład zagraniczny międzynarodowe planowanie podatkowe ceny transferowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (181-188)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie: Cel artykułu – Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie i wyjaśnienie konsekwencji podatkowych, związanych z alokacją zysków do zagranicznego zakładu w powiązaniu z zasadami dotyczącymi sporządzania dokumentacji cen transferowych. Metodologia badania – Studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza przepisów prawa. Wynik – Zaprezentowano obszary problemowe związane z opodatkowaniem dochodów zakładu, będące skutkiem dokonania alokacji zysków do zakładu na postawie podejścia „odrębnego funkcjonalnie podmiotu”. Oryginalność/wartość – W artykule zaprezentowano przenikanie się zasad wynikających z alokacji zysku do zakładu uregulowanych MK OECD oraz zasad sporządzania dokumentacji cen transferowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bany, K. (2016). Modelowa konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Wersja skrócona. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Bany, K. (2012). Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Jamroży, M. (2012). Rozliczanie strat zagranicznego zakładu w państwie rezydencji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52, 323–334.
4.Lipniewicz, R. (2017). Podatkowy zakład zagraniczny, Koncepcja i funkcjonowanie. Warszawa. Wolters Kluwer.
5.Nykiel, W., Zalasiński, A. (red.) (2014). Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.OECD (2010). 2010 report on the attribution of profits to permanent establishments.