Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Identyfikacja zakłóceń procesu wyceny przedsiębiorstw piłkarskich

Autorzy: Sebastian Majewski
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo piłkarskie wycena finanse behawioralne
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (325-338)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Podstawowym celem pracy jest identyfikacja czynników zakłócających proces wyceny kart zawodniczych i zaproponowanie pewnej modyfikacji metody wyceny przedsiębiorstw do wspomagania procesu wyceny. Metodologia badania – W artykule posłużono się pewną modyfikacją metody DCF do wyceny przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością sportową. Case study jest opracowane na podstawie działalności spółki sportowej Borussia Dortmund KGaA GmbH & AG. Wynik – Wynikiem badania jest wskazanie problemów, na które natrafiają wyceniający spółki sportowe oraz przykładowe wyniki wyceny klubu z Dortmundu. Oryginalność/Wartość – Wartością dodaną pracy jest pewna systematyzacja problemów wyceny specyficznych przedsiębiorstw jakimi są spółki sportowe oraz próba wskazania pewnych rozwiązań wspomagających zarządzanie nimi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz, D., Szlendak, T., Kossakowski, R. (2011). Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice indywidualni w dobie komercjalizacji sportu. Studia Socjologiczne, 3 (202), 113–139.
2.Antonowicz, D., Szlendak, T., Kossakowski, R. (2012). Piłkarz jako marka i preferencyjny kibic jako aborygen. O wybranych społecznych konsekwencjach komercjalizacji sportu. Kultura i Społeczeństwo. Sport w Kulturze, 3, 3–26.
3.Barajas, A., Rodriguez, P. (2010). Spanish Football Clubs Finances: Crisis and Player Salaries. International Journal of Sport Finance, 5, 52–66.
4.Berument, M.H., Ceylan, B., Gozpinar, E. (2006). Performance of soccer on the stock market: Evidence from Turkey. The Social Science Journal, 43, 695–699.
5.Berument, M.H., Ceylan, B., Ogut-Eker, G. (2009). Soccer, stock returns and fanaticism: Evidence form Turkey. The Social Science Journal, 46, 594–600.
6.Buriamo, B., Frick, B., Hickfang, M., Simmons, R. (2015). The economics of long-term contracts in the footballers labour market. Scottish Journal of Political Economy, 62 (1). Pobrano z: http://dx.doi.org/10.1111/sjpe.12064.
7.BVB (2000–2015). Annual Report BVB 09, 2000–2015. Borussia Dortmund.
8.Carmichael, F., Forrest, D., Simmons, R. (1999). The Labor Market in Association Football: Who Gets Transferred and For How Much? Bulletin of Economic Research, 51, 125–150.
9.Dobson, S., Gerrard, B., Howe, S. (2000). The determination of transfer fees in English nonleague football. Applied Economics, 32 (9), 1145–1152.
10.Edmans, A., Garcia, D., Norli, O. (2007). Sports sentiment and stock returns. The Journal of Finance, 62 (4), 1967–1998.
11.Frick, B. (2007). The Football Players’ Labor Market: Empirical Evidence from the Major European Leagues. Scottish Journal of Political Economy, 54 (3), 422–446.
12.KEA European Affairs (2013). The Economic and Legal Aspects of Transfers of Players. Brussels: KEA European Affairs, CDES – the Center of Law and Economics of Sport.
13.Kesenne, S. (2007). The Peculiar International Economics of Professional Football in Europe. Scottish Journal of Political Economy, 54 (3), 388–399.
14.Lucifora, C., Simmons, R. (2003). Superstar Effects in Sport. Evidence From Italian Soccer. Journal of Sports Economics, 4 (1), 35–55.
15.Majewski, S. (2015). Wykorzystanie teorii cyklu życia produktu do szacowania wartości kart zawodniczych wybranych polskich piłkarzy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 49 (4), 367–380. DOI: 10.17951/h.2015.49.4.367.
16.Majewski, S. (2016). Identification of Factors Determining Market Value of the Most Valuable Football Players. Journal of Management and Business Administration. Central Europe, 24 (3), 91–104. DOI: 10.7206/jmba.ce.2450-7814.177.
17.Majewski, S., Majewska, A. (w druku). The trinomial tree and the PLC theory in footballers’ valuation. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
18.Mikołajczyk, A. (2011). Rynek transferowy w piłce nożnej. Doświadczenia europejskie. Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, 8, 173–185.
19.Sloane, P. (1971). The economics of professional football: The economics of professional football; the football club as a utility maximiser. Scottish Journal of Political Economy, 18 (2), 121–146.
20.Słoński, T. (2013). Wykorzystanie koncepcji wartości pozbawionej w wycenie marki dla potrzeb restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 673–682.
21.Sports Business Group (2013). Captains of industry. Football Money League. Deloitte: Sports Business Group.
22.Sporteology (2017). Top 10 Highest Paid Soccer Players 2017 – Footballers Salaries. Pobrano z: http://sporteology.com/top-10-highest-paid-soccer-players-in-the-world/.
23.Trequattrini, R., Lombardi, R., Nappo, F. (2012). The evaluation of the economic value of longlasting professional football player performance rights. WSEAS Transactions on Business and Economics, 4 (9), 199–218.
24.Turnau, R., Clark, E., Viney, H. (2005). An Option Pricing Framework for Valuation of Football Players. Review of Financial Economics, 14 (3–4), 281–295.
25.Wiśniewski, T. (2009). Wartość cash flow czy wartość marzeń? Referat wygłoszony na konferencji „Efektywność źródłem bogactwa narodów” w Piechowicach.
26.Zarzecki, D. (2013). Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw. Szczecin: Zarzecki, Lasota i Wspólnicy.