Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy: Jarosław Kubiak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Leszek Czapiewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: polityka dywidend teoria sygnalizacji analiza zdarzeń
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (47-58)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Celem artykułu jest zbadanie wpływu zmian wartości wypłacanych dywidend na wielkość nadwyżkowych stóp zwrotu spółek o zróżnicowanej kapitalizacji, których akcje były notowane na GPW w Warszawie w latach 1996- 2014. Metodologia badania – Jako metodę badawczą wykorzystano najczęściej stosowaną w tego typu badaniach metodę analizy zdarzeń ze skumulowaną nadwyżkową stopą zwrotu CAAR jako miarą reakcji inwestorów na zmianę wartości wypłacanych dywidend. Jako benchmark wykorzystano 3 modele: indeksowy, rynkowy i CAPM. Wynik – Przeprowadzone badania nie dają w pełni jednoznacznych wyników, jednak w przypadku spółek zwiększających wartość wypłacanych dywidend można zauważyć pozytywną reakcję w oknie zdarzenia. Oryginalność/Wartość – Publikowane wyniki badań zawierają dane dotyczące wszystkich przypadków w których można było stwierdzić zmianę wartości dywidend z roku na rok przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 1996 -2014. Opracowanie stanowi uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w tym obszarze i inspiruje do dalszych badań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aharony, J., Swary, I. (1980). Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stock-holders’ Returns: An Empirical Analysis. The Journal of Finance, 1 (35), 1–12.
2.Bhattacharya, S. (1979). Imperfect Information, Dividend Policy, and „The Bird in the Hand” Fallacy. The Bell Journal of Economics, 10, 259–270.
3.Brickley, J. (1983). Shareholder Wealth, Information Signalling and the Specially Designed Dividend. The Journal of Financial Economics, 12, 187–209.
4.Brycz, B., Pauka, M. (2013). Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie. Zarządzanie i Finanse, 11 (2/4), 19–29.
5.Czapiewski, L., Jewartowski, T. (2012). Modele krótkoterminowych stóp zwrotu w analizie zdarzeń. Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe. Studia Ekonomiczne, 106, 273–286.
6.Frasyniuk-Pietrzyk, M., Walczak, M. (2014). Wpływ informacji o wypłacie dywidendy na notowania spółek na GPW w Warszawie w latach 2006–2013. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 7. Metody Ilościowe, 7, 119–128.
7.Healy P., Palepu, K. (1988). Earnings Information Conveyed by Dividend Initiations and Omissions. The Journal of Financial Economics, 21, 149–175.
8.Michaely, R., Thaler, R., Womack, K. (1995). Price Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Overreaction or Drift? The Journal of Finance, 50, 573–608.
9.Miller, M.H., Rock, K. (1985). The Dividend Policy under Asymmetric Information. The Journal of Finance, 40 (4), 1031–1051.
10.Perepeczo, A. (2013). Reakcja akcjonariuszy na zmiany polityki dywidend – przegląd wyników badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 60, 251–261.
11.Pettit, R. (1972). Dividend Announcements, Security Performance, and Capital Market Efficiency. The Journal of Finance, 27, 993–1007.
12.Pieloch-Babiarz, A. (2015). Dividend Initiation as a Signal of Subsequent Earnings Performance – Warsaw Trading Floor Evidence. Research Papers of Wrocław University of Economics, 381, 299–313.
13.Słoński, T., Zawadzki, B. (2012a). Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 46 (1), 126–135.
14.Słoński, T., Zawadzki, B. (2012b). The Impact of a Surprise Dividend Increase on a Stocks Performance. The Analysis of Companies Listed on The Warsaw Stock Exchange. Operations Research and Decisions, 2, 45–54.