Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.86-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 2/2017 (86)
Stock market liquidity and returns on the Warsaw Stock Exchange: An introductory survey
(PŁYNNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO I STOPY ZWROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE: BADANIE WSTĘPNE)

Autorzy: Szymon Stereńczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: płynność akcji stopy zwrotu GPW w Warszawie wycena płynności
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (363-374)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel – Na rynkach wysoko rozwiniętych zależność między płynnością akcji a wymaganą przez inwestorów stopą zwrotu jest dobrze udokumentowana. Jednakże, dla polskiego rynku kapitałowego wciąż brakuje wyczerpujących badań w tym obszarze. Prowadzone dotychczas analizy dla Giełdy Warszawskiej nie dają jednoznacznych rezultatów (por. Gajdka, Gniadkowska i Schabek 2010, Olbryś 2013). Celem artykułu jest zbadanie zależności między poziomem płynności a stopami zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2011-2015. Metodologia badania – Do pomiaru płynności wykorzystany został miernik braku płynności Y. Amihuda. W artykule wykorzystano regresję szeregów czasowych między nadwyżkowymi stopami zwrotu a poziomem płynności rzeczywistej i nieoczekiwanej. Ponadto zastosowana została metoda regresji przekrojowej i panelowej do zbadania związku między płynnością akcji a stopami zwrotu. Wynik – Przeprowadzone badania wykazały, że płynność akcji wpływa istotnie na osiągane stopy zwrotu, zarówno w ujęciu czasowym, jak i przekrojowym. Efekt ten utrzymuje się również po uwzględnieniu zmiennych kontrolnych uwzględniających rozmiar oraz relację wartości księgowej do wartości rynkowej spółki. Oryginalność/Wartość – Autorowi nie są znane badania, w których zastosowano podobne podejście. Zaprezentowane wyniki uzasadniają podjęcie dalsze i bardziej dogłębnych badań relacji między poziomem płynności a stopami zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acharya V.V., Pedersen H.L. (2005), Asset pricing with liquidity risk, “Journal of Financial Economics”, Vol. 77, Issue 2, pp. 375-410.
2.Amihud Y. (2002), Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, “Journal of Financial Markets”, Vol. 5, pp. 31-56.
3.Amihud Y., Mendelson H. (1986), Asset pricing and the bid-ask spread, “Journal of Financial Economics”, Vol. 17, pp. 223-249.
4.Amihud Y., Mendelson H., Wood R. (1990), Liquidity and the 1987 stock market crash, “Journal of Portfolio Management”, Vol. 16, pp. 65-69.
5.Baker K. (1996), Trading location and liquidity: An analysis of U.S. dealer and agency markets for common stocks, “Financial Markets, Institutions, and Instruments”, Vol. 5, No. 4, pp. 1-51.
6.Bekaert G., Harvey C.R., Lundblad C. (2007), Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets, “The Review of Financial Studies”, Vol. 20, Issue 6, pp. 1783-1831.
7.Będowka-Sójka B. (2016), Liquidity dynamics around jumps: The evidence from the Warsaw Stock Exchange, “Emerging Market Finance and Trade”, Vol. 52, pp. 2470-2755.
8.Brennan M.J., Subrahmanyam A. (1996), Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity in stock returns, “Journal of Financial Economics”, Vol. 41, pp. 441-464.
9.Chordia T., Roll R., Subrahmanyam A. (2002), Order imbalance, liquidity, and market returns, “Journal of Financial Economics”, Vol. 65, pp. 111-130.
10.Datar V.T., Naik N.Y., Radcliffe R. (1998), Liquidity and stock returns: An alternative test, “Journal of Financial Markets”, Vol. 1, pp. 203-219.
11.Donadelli M., Prosperi L. (2011), The equity risk premium: Empirical evidence from emerging markets, Working paper, Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1893378.
12.Gajdka J., Gniadkowska A., Schabek T. (2010), Płynność obrotu a stopa zwrotu z akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Vol. 142, pp. 597-605.
13.Garsztka P. (2011), Konstrukcja portfela akcji z wykorzystaniem ryzyka płynności, [in:] Pawełek B. (ed.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pp. 269-279.
14.Garsztka P. (2012), Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, Vol. 242, pp. 56-68.
15.Hasbrouck J. (2009), Trading costs and returns for U.S. equities: Estimating effective costs from daily data, “The Journal of Finance”, Vol. LXIV, No. 3, pp. 1445-1477.
16.Huberman G., Stanzl W., (2005), Optimal liquidity trading, “Review of Finance”, Vol. 9, pp. 165-200.
17.Kim S.H., Lee K.H. (2014), Pricing of liquidity risks: Evidence from multiple liquidity measures, “Journal of Empirical Finance”, Vol. 25, pp. 112-133.
18.Korajczyk R.A., Sadka R. (2008), Pricing the commonality across alternative liquidity measures, “Journal of Financial Economics”, Vol. 87, pp. 45-72.
19.Kucharski A. (2009), Badanie szerokości rynku akcji notowanych na polskiej giełdzie, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, Vol. 60, pp. 235-241.
20.Kucharski A. (2010), Stabilność oszacowania szerokości rynku na polskiej giełdzie, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia”, Vol. 28, pp. 457-468.
21.Kyle A.S. (1985), Continuous auctions and insider trading, “Econometrica”, Vol. 53, No. 6, pp. 1315-1336.
22.Lischewski J., Voronkova S. (2012), Size, value and liquidity. Do they really matter on an emerging stock market?, “Emerging Markets Review”, Vol. 13, pp. 8-25.
23.Litzenberger R., Ramaswamy K. (1979), The effect of personal taxes and dividends on capital asset prices: Theory and empirical evidence, “Journal of Financial Economics”, Vol. 7, Issue 2, pp. 163-195.
24.Liu W. (2006), A liquidity-augmented capital assets pricing model, “Journal of Financial Economics”, Vol. 82, No. 3, pp. 631-671.
25.Marshall B.R., Young M. (2003), Liquidity and stock returns in pure order-driven markets: Evidence from the Australian stock market, “International Review of Financial Analysis”, Vol. 12, pp. 173-188.
26.Milo W., Wawruszczak M. (2005), Analiza płynności finansowej GPW w Warszawie, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu”, Vol. 1088, pp. 27-35.
27.Milo W., Wawruszczak M. (2006), Płynność finansowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (na przykładzie spółek WIG20), „Prace Naukowe AE w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 1”, pp. 85-92.
28.Olbryś J. (2014), Is illiquidity risk priced? The case of Polish medium-size emerging stock market, “Bank i Kredyt”, Vol. 45, pp. 513-536.
29.Pastor L., Stambaugh R. (2003), Liquidity risk and expected stock returns, “Journal of Political Economy”, Vol. 111, Issue 3, pp. 642-685.
30.Sadka R. (2002), The seasonality of momentum: Analysis of tradability, Northwestern University Department of Finance Working Paper No. 277, Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.306371.