Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-19
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2018 (94) cz. 1
Kokpity menedżerskie i Business Intelligence w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa
(BUSINESS INTELLIGENCE AND DASHBOARDS IN PERFORMANCE MANAGEMENT)

Authors: Marcin Kowalewski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Marcin Czyczerski
Wiceprezes Grupy CCC S.A.
Keywords: Business Intelligence dashboards performance management scorecards
Year of publication:2018
Page range:9 (221-229)
Klasyfikacja JEL: M15 M41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main aim of this paper is the theoretical introduction and critical analysis of using Business Intelligence (BI) and dashboards in performance management of an enterprise. There are also compared dashboards and scorecards in the article. Design/Methodology/approach – literature review, deduction. Findings – BI systems enable data gathering, data storage and data transformation into useful infor-mation supporting decision making. Dashboards are used in BI to communicate information effectively. Originality/value – Performance management is an integral part of the enterprise’s information and control system. The development of BI systems enable relevant changes of performance management. It refers especially to management reporting where managers can use the big potential of dashboards nowadays.
Download file

Article file

Bibliography

1.Literatura
2.Cokins G. (2009), Performance Management Integrating Strategy Execution, Methodologies, Risk and Analytics, Wiley & Sons, New Jersey
3.Czyczerski M. (2016), Rola przywództwa w zarządzaniu dokonaniami, PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442
4.Eckerson W. W. (2006), Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business, John Wiley& Sons, Hoboken
5.Hammer M.(2001), The Agenda: What Every Business Must Do to Dominate the Decade, New York, Crown Business
6.Kowalewski M.(2016), Pomiar dokonań przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie dokonaniami w organizacjach E. Nowak ( red. ), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Warszawa
7.Kowalewski M. (2018), Zarządzanie dokonaniami w grupach kapitałowych, w: Rachunkowość zarządcza w grupach kapitałowych, E. Nowak ( red. ), CeDeWu, Warszawa
8.Łada M., Burnet-Wyrwa W. (2015). Rozwój samoobsługowych systemów Business Intelligence a zmiany w rachunkowości zarządczej , Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 245
9.Melnyk S.A., Bititci U., Platts K., Tobias J., Andersen B. (2014), Is performance measurement and man-agement fit for the future?, Journal of Management Accounting Research 25
10.Negash S. (2004) "Business Intelligence," Communications of the Association for Information Systems: Vol. 13, Article 15. http://aisel.aisnet.org/cais/vol13/iss1/15
11.Nesterak J.(2010). Business Intelligence jako narzędzie wspierające decyzje zarządcze w firmie, Zeszyty Naukowe, Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, nr 836
12.Nesterak J.(2015), Controlling zarządczy Projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer SA, Warszawa
13.Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław
14.Nita B. (2014), Sprawozdawczość zarządcza Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
15.Olszak C.M., Ziemba E. (2007), Approach to Building and Implementing Business Intelligence Systems, „Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management”, No. 2.
16.Ziuziański P., Furmankiewicz M. (2015), Kokpit menedżerski jako narzędzie do wizualizacji danych w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji, Ekonomia i Zarządzanie (Economics and Management) nr 1