Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2018 (93)
Autonomiczność prawa podatkowego względem prawa cywilnego na przykładzie vat w usługach budowlanych oraz budowlano-montażowych
(The autonomy of tax law in relation to civil law on the example of vat on construction and construction and assembly services)

Authors: Elżbieta Jędruczyk ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Kupraszewicz
Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Kupraszewicz
Keywords: value added tax construction services construction and assembly services companies taxation corporate finance
Year of publication:2018
Page range:9 (47-55)
Klasyfikacja JEL: H21 H25 G38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The aim of the paper is analysis and critical assessment of the line of interpreta-tion adopted by the Polish Ministry of Finance, in terms of value added tax in construction and con-struction and assembly services. The interpretations show certain distinction between consequences in terms of value added tax (the tax point) and civil law regulations. The research problem is analyzed in the context of value added tax neutrality rule, and the problem of the impact on corporate finance, especially stressing liquidity aspect. Design/Methodology/approach – The methods used were literature research, case studies and analysis of statistical data from secondary sources. Findings – The interpretive line adopted by the Ministry of Finance may have negative effects on the liquidity of enterprises in the construction and construction-assembly industries. Originality/value – The probable negative consequences of the general interpretation of the Minister of Finance were identified, as well as their cause (interpretation of tax law regulations with the omis-sion of systemic interpretation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bufan, R., Opre, A., The Principle of Tax Neutrality in the Field of Direct ant Indirect Taxation w Value Added Tax and Direst Taxation Similarities and Differences, Lang i inni, 2009, IBFD
2.Brolik, J., 2013. Interpretacje przepisów prawa podatkowego - charakterystyka i zasadnicze funkcje. In-terpret. Podat. Finanse Przedsiębiorstw 15–29.
3.Mastalski, R., 2008. Stosowanie prawa podatkowego, Monografie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
4.Sierpińska, M., Jachna, T., 2004. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. 3 zm. i uaktual. ed. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
5.Terra, B., Kajus, J. A Guide to the European VAT Directives, 2012. IBFD
6.Tratkiewicz, T., Rogowska-Rajda, B., 2013. Podatek od towarw i usug w indywidualnych interpretacjach podatkowych: wybrane problemy. Interpret. Podat. Finanse Przedsibiorstw 113–141.
7.Wróblewski, J., 1988. Sądowe stosowanie prawa, Wyd. 2 zm. ed. Past. Wydaw. Naukowe, Warszawa.
8.Ziembiński, Z., 1980. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Past. Wydaw. Naukowe, Warszawa.
9.Interpretacja ogólna Ministra Finansów sygn. PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141
10.Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r. III CZP 8/15
11.Ustawa Kodeks Cywilny
12.Ustawa o podatku od towarów i usług
13.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK 99/07
14.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2016 r. I ACa 647/15
15.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 września 2005 r. I ACa 222/05
16.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 marca 2015 r. I ACa 1577/14
17.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. I ACa 253/15
18.Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997 r. II CKN 28/97