Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2018 (93)
Metody szacowania cen transferowych w polskim prawie podatkowym
(METHODS FOR ESTIMATING TRANSFER PRICES IN POLISH TAX LAW)

Authors: Anna Zbaraszewska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Keywords: Keywords: related parties transfer price methods for estimating transfer prices
Year of publication:2018
Page range:9 (145-153)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract: Purpose – The purpose of the article is to present the methods of transaction valuation between related entities. Design/Methodology/approach - The study uses a source and document analysis method, induction method and inference. Findings – The research presents the essence of transfer pricing estimation methods Originality / value - The content presented in this article is a synthetic list of valuation methods for transactions carried out between related parties.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ceny transferowe 2017/2018 duże zmiany w dokumentacji podatkowej, http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/dokumentacja-i-rozliczanie/733026 (27.05.2018).
2.Gierusz, B., Martyniuk, T. (2016). Pomiar i ujawnianie transakcji między podmiotami powiązanymi. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 78–93.
3.Mika, J.F. (2017). Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
4.Piątek, E. (2007). Polityka bilansowa grupy kapitałowej. Warszawa: CeDeWu.
5.Sojak, S. (2001). Ceny transferowe, Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Sojak, S., Baćkowski, D. (2003). Ceny transferowe. Aspekt podatkowy. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
7.Szymański, K.G., Pietrasik, A. (2003). Ceny transferowe. Istota – szacowanie cen – ryzyka podatkowe – dokumentacja podatkowa. Gdańsk: ODDK.
8.Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047 z późn. zm.
9.Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2016, poz. 2032 z późn. zm.
10.Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888 z późn. zm.
11.Wyciślok, J. (2014). Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.