Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/2-04
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017 (89) cz. 2
Uwarunkowania sukcesu debiutu giełdowego na przykładzie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA
(CONDITIONS OF SUCCESSFUL MARKET DEBUT ON THE EXAMPLE OF PEKABEX SA)

Authors: Mateusz Furmanik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa
Keywords: share market debut underwriting book-building equity story
Year of publication:2017
Page range:12 (53-64)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – This article aims to highlight the importance of decisions taken by the owners and management of the company during the preparation for the IPO to its final success. Design/methodology/approach – The research is based on the case study method. Following the analysis of the effectiveness of IPO strategies on the main floor of the Warsaw Stock Exchange company Pekabex was selected as a blueprint for share market debut. The criteria taken into account were: amount of funds raised, increase in brand recognition and accuracy of IPO valuation. Findings – The result of the study is that by creating a forward-looking, reliable and realistic vision of the company and properly presenting it to investors it is possible to simultaneously maximize the proceeds from share issue and achieve a positive marketing effect. Originality/value – Beyond scientific value, the article also has a practical dimension. It is kind of a guide of conduct for companies preparing to enter the public market.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czekaj, J. (red.) (2008). Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Czekaj, J., Dresler, Z. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Czekała, M. (2006). Rynek pierwotny papierów wartościowych. Warszawa: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego.
4.Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Duszek, B. (2007). Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów. Warszawa: GPW.
6.Hu, X. (2006). Efficiency of IPO Offering Techniques: Semi-theoretical Framework and Empirical Results for US and Chinese New Issues. Pobrano z: www.econ.duke.edu/uploads/assets/dje/2006/Hu.pdf (12.03.2017).
7.Hunger, A. (2001). IPO-Underpricing und die Besonderheiten des Neuen Marktes, Nowy Jork: Verlag Peter Lang.
8.Linh, H.T., Yixia, W., Chien, N.D. (2012). Efficiency of IPO pricing mechanisms: book-buliding and fixed price methods in China. Journal of Science, Hue University, 1 (70).
9.Lowry, M., Schwert, G.W. (2004). Is the IPO pricing process efficient? Journal of Financial Economics, 71.
10.Mamcarz, K. (2013). Rozwodnienie majątku akcjonariuszy podczas pierwszych ofert publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 760. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 59, 561–572.
11.Mikołajek-Gocejna, M., Podedworna-Tarnowska, D. (2012). Oczekiwania inwestorów procesie IPO a efekt niedowartościowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 690. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 51, 609–618.
12.Ostrowska, E. (2007). Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny. Warszawa: PWE.
13.Podedworna-Tarnowska, D. (2011). Wycena spółki w procesie IPO. W: M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki (s. 467–494). Warszawa: Poltext.
14.Sójka, T. (2012). Umowa objęcia akcji. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
15.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037, ze zm.).
16.www.gpw.pl/debiuty_spolek (12.03.2017).
17.www.stooq.pl (12.03.2017).
18.Zheng, S.X., Ogden, J.P., Jen, F.C. (2005). Pursuing value through liquidity in IPOs: underpricing, share retention, lockup, and trading volume relationships. Review of Quantitative Finance and Accounting, 25.