Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-03
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (91)
Właściwości mezostruktury małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu bezpieczeństwa finansowego kontynuacji działalności
(THE NATURE OF THE MESOSTRUCTURE OF SMALL AND MEDIUM–SIZED ENTERPRISES IN TERMS OF THE FINANCIAL SECURITY OF GOING CONCERN)

Authors: Jarosław Kaczmarek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania
Keywords: financial distress financial security of going concern early warning system SME sector
Year of publication:2018
Page range:12 (35-46)
Klasyfikacja JEL: G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – a comparative analysis focuses on the level and direction of changes to the financial security of going concern in small and medium enterprises. The objects (sections of the Polish Classification of Activities) of analysed mesostructures, their classification and profiling were conducted. Design/Methodology/Approach – a multidimensional logit model was used to for predicting the financial security of corporate activities, ranking and analysis of profiles on the basis of selected features of re-searched mesostructures. Findings – confirmation of the features and profiles of researched mesostructures were proven in terms of the degree of financial security, rank positions and their variability. Originality/Value – the use of innovative methods in creating a financial security measure, estimated on a large training set. Extremely rare research conducted into the total community of small and medium–sized enterprises. The conducted analyses have the characteristics of a dynamic comparative analysis.
Download file

Article file

Bibliography

1.Altman, E.I., Narayanan P. (1997). An International Survey of Business Failure Classification Models. Financial Markets, Institutions and Instruments, 2, 1–57.
2.Argenti, J. (1976). Corporate Collapse. The Causes and Symptoms. London: McGraw-Hill Book.
3.Cabała, P. (2008). Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
4.Crocford, G.N. (1982). The Bibliography and History of Risk management. The Geneva Papers on Risk and Insurance, 7, 169–179.
5.Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania. Kraków: Akademia Ekonomiczna Press.
6.Fijorek, K., Kaczmarek, J, Kolegowicz, K., Krzemiński, P. (2015). Ocena zagrożenia przedsiębiorstw upadłością – koncepcja systemowa ISR. Przegląd Organizacji, 4, 18–25.
7.Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review. 7/8, 37–46.
8.Kaczmarek, J. (2012a). Construction Elements of Bankruptcy Prediction Models in Multi-dimensional Early Warning Systems. Polish Journal of Management Studies, 5, 136–149.
9.Kaczmarek, J. (2012b). Mezostruktura gospodarki Polski w okresie transformacji. Uwarunkowania, procesy, efektywność. Warszawa: Difin.
10.Kaczmarek, J. (2014a). Measurement of Creating Corporate Value for Shareholders – Development of Measurements and Improvement of Management Competence and Skills. Polish Journal of Management Studies, 9,
11.72–83.
12.Kaczmarek, J. (2014b). A Crisis and a Treat vs. the Financial Security Aspects of Going Concern. Economic Horizons, 16, 195–209.
13.Kharbanda, O.P., Stallworthy, E.A. (1985). Corporate Failure. Prediction, Panacea and Prevention. London–New York: McGraw-Hill.
14.Mączyńska, E. (2011). Upadłość przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. W: S. Morawska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie (s. 12–34). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
15.Platt, H.D., Platt, M.B. (2002). Predicting Corporate Financial Distress: Reflection on Choice-based Sample Bias. Journal of Economics and Finance, 2 (26), 184–197.
16.Pociecha, J. (2012). Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa – jego zalety i wady. W: A. Malawski, J. Tatar (red.), Spotkania z królową nauk (s. 60–74). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
17.Quinn, B., Cameron, K. (1983). Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence, Management Science, 1 (29), 33–51.
18.Slatter, S., Lovett, D. (2001). Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, Warszawa: WIG-Press.
19.Smart, C.F., Thompson, W.A., Vertinsky, I. (1978). Diagnosing Corporate Effectiveness and Susceptibility to Crisis. Journal of Business Administration, 9, 39–55.
20.Zavgren, C. (1983). The Prediction of Corporate Failure: The State of the Art. Journal of Accounting Literature, 2, 1–33.