Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (91)
Spatial differences in investment outlays of micro and small enterprises in Poland

Authors: Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Ekonomii i Zarządzania
Keywords: investment outlays investment activity micro and small enterprises
Year of publication:2018
Page range:12 (137-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of this study is to analyse the spatial differences in the investment outlays of micro and small enterprises in Poland at the level of voivodeships in 2009-2015. Design/Methodology/approach – The research was conducted on the basis of CSO data for the years 2009-2015. The research methods used in the paper include analysis of the structure and dynamics of investment outlays of non-financial micro and small entities. With the aim to assess the investment activity of micro and small enterprises, investment outlays per entity, investment outlays per person employed, and the ratio of investment outlays to revenues were calculated. Findings – Analysis of CSO data for the years 2009-2015 reveals differences between voivodeships in the investment activity of micro and small enterprises measured by investment outlays per entity, investment outlays per person employed, and the ratio of investment outlays to revenues. Originality/value – Since much research concerns small and medium-sized enterprises (SMEs) as a group, this article, which focuses on the investment activity of micro and small entities separately, makes a contribution to the literature on the functioning of micro and small enterprises in Poland.
Download file

Article file

Bibliography

1.Central Statistical Office. (2011a). Activity of non-financial enterprises in 2009. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
2.Central Statistical Office. (2011b). Activity of non-financial enterprises in 2010. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
3.Central Statistical Office. (2013). Activity of non-financial enterprises in 2011. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
4.Central Statistical Office. (2014a). Activity of non-financial enterprises in 2012. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
5.Central Statistical Office. (2014b). Activity of non-financial enterprises in 2013. Warsaw: CSO. Retrieved from: https://stat.gov.pl.
6.Central Statistical Office. (2015). Activity of non-financial enterprises in 2014. Warsaw: CSO. Retrieved from: http://stat.gov.pl.
7.Central Statistical Office. (2016a). Activity of non-financial enterprises in 2015. Warsaw: CSO. Retrieved from: https://stat.gov.pl.
8.Central Statistical Office. (2016b). Price indices – quarterly indicators. Data file. Retrieved from: http://bdm.stat.gov.pl.
9.Czerwonka, L., Jaworski, J. (2014a). Inwestycje polskich podmiotów gospodarczych w środki trwałe i źródła ich finansowania w latach 2001–2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 279–293.
10.Czerwonka, L., Jaworski, J. (2014b). Źródła finansowania inwestycji w wartości niematerialne i prawne podmiotów gospodarczych w Polsce w latach 2001–2010. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 5 (43), 65–75.
11.Jaworek, M., Kuzel, M. (2013). Aktywność inwestycyjna największych przedsiębiorstw w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 155, 314–322.
12.Jędrzejczak-Gas, J. (2014). Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 1, 102–118.
13.Jędrzejczak-Gas, J. (2016). Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych, 9, 271–286.
14.Piwowarski, P. (2014). Inwestycje a wielkość przychodów sektora MSP w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 2 (48), 91–100.
15.Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
16.Starzyńska, D. (2016). Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce w latach 2009–2013. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 10 (17), 117–132.
17.Szafraniec-Siluta, E., Zawadzka, D., Strzelecka, A. (2012). Aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw rolniczych Pomorza Środkowego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 97, 93–110.