Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-31
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017 (89) cz. 1
Growth of exports as a precondition for reindustrialisation of the Polish economy

Authors: Maria Sierpińska

Małgorzata Kowalik
Keywords: exports/imports of Poland reindustrialisation of the Polish economy
Year of publication:2017
Page range:11 (377-387)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The paper focuses on issues related to foreign trade equilibrium and defines directions of industrial development that could boost Poland’s exports. Data showing the wider industry’s role in generating gross value added as well as exports and imports have been sourced from statistics published by Poland’s Central Statistical Office (GUS). The authors calculated the growth in exports and imports to determine the trend in foreign trade and Poland’s balance of trade. Between its accession of to the European Union and 2014, Poland’s balance of trade was persistently adverse. The deficit in foreign trade deteriorated in the first years of the economic crisis. Because of its excessive indebtedness and the need to service foreign debt Poland must intensify its exports. A favourable balance of trade can be achieved through the development of knowledge-based industries rather than through the hitherto reliance on cheap labour. Reindustrialisation of the Polish economy must take into account EU’s energy and climate policies and as well as its environmental regulations. These regulations demonstrate the need for environmental projects to reduce energy consumption and the use of environmental resources in a bid to preserve them for future generations.
Download file

Article file

Bibliography

1.Czapiński, J., Sierpińska-Sawicz, A. (2014). Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw , 11.
2.Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Retrieved from: http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_pl.htm#top (24.03. 2017).
3.Halik, J. (2014). Działania polskiej dyplomacji gospodarczej wspierające internacjonalizację przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2.
4.Horodecki, J., Potrzebowski, H., Soroka, P. (2012). Raport o przemyśle, Warszawa: Oficyna Wydawniczo Poligraficzna SIM. Retrieved from: http://www2.plp.info.pl/wp-content/uploads/2012/12/Raport-o-przemysle.pdf (28.10.2015).
5.Hrynkiewicz, J.T. (2011). Schyłek społeczeństwa przemysłowego jako źródło niepewności. Przegląd Organizacji, 6.
6.Karpiński, A. (2012). O polską strategię przemysłową (wzorce uniwersalne czy specyfika przemysłu). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania.
7.Molendowski, E., Polan, W. (2007). Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa. Kraków : Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer bussines.
8.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Retrieved from: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/projekty-strategi-na-rzecz-odpowiedzialnego,143,0,2269583.html (23.03.2017).
9.Szomburg, J., Wandałowski, M. (2015). Cztery silniki rozwoju. Rzeczpospolita, 22 December.
10.www.trade.gov.pl.