Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Wpływ energetyki wiatrowej na wartość operatora systemu dystrybucji energii elektrycznej
(The Wind Energy Influence on the Value of the Operator of Electrical Distribution System)

Authors: Sławomir Jankiewicz

Piotr Grądzik
Keywords: renewable energy wind power plants the enterprise value
Year of publication:2016
Page range:11 (245-255)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Synthetic analysis of the impact of increasing the amount of wind turbines generating electricity in Poland on the value of the operator of electricity distribution system. Design/methodology/approach – In the article is used mainly descriptive analysis method, comparative analysis method and used are my own experiences and insights gained from the cooperation with one of the operators of electricity distribution system. Findings – If electricity generated from wind will increase this going to negatively affect the value of the operators of electricity distribution system. Originality/value – Article draws attention to the fact that renewable energy sources (particularly wind) are a problem for operators of electricity distribution system. In Poland, starting from the distribution companies, and ending at the Ministry of Energy, no attention is paid to the difficulties in managing transmission of energy from sources that are characterized by significant volatility in supply. The analysis confirmed legitimacy of further in-depth studies, the effect of which should be to create a reference model which allows to adjust the management structure operators of electricity distribution system to the specifics of dispersed power sources.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baar M. (2015), Einspeisemanagement aktuell E.DIS AG, Windenergietage 11.11.2015 in Linstow, http://www.windenergietage.de/WT24/24WT11_F12_1255_edis1.pdf (28.01.2016).
2.Bukowski M. (2013), 2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości, WISE, Warszawa.
3.Borys G. (2014), System wsparcia energetyki prosumenckiej w Polsce, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cz. 1, nr 198, s. 35–41.
4.CIRE (2015), http://www.cire.pl/item,70517,1,0,0,0,0,0,wzrosl-udzial-wegla-w-produkcji-energii-elektrycznej-wniemczech.html (28.01.2016).
5.Dilba J., Dönsz-Kovács T., István F., Krzyszkowska J., Mojžiš M., Pašek O., Trilling M. (2015), Climate’s Enfants Terribles, How New Member States’ Misguided Use of EU Funds Is Holding Back Europe’s Clean Energy Transition, CEE Bankwatch Network, Friends of the Earth Europe, Praga–Bruksela.
6.Energiewirtschaftsgesetz (2005), Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz-EnWG) vom 7. Juli, (BGBl. I S. 1970, 3621).
7.Erneuerbare-Energien-Gesetz (2014), Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz-EEG 2014) vom 21. Juli, (BGBl. I S. 1066).
8.EEG in Zahlen 2014 (2015), Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/EEGinZahlen_2014_BF.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (28.01.2016).
9.Gemeinsamer Netzausbauplan der 110-kV-Verteilnetzbetreiber der Regelzone 50Hertz (2016), https://www.e-dis.de/ cps/rde/xbcr/edis/Veroeffentlichung_Netzausbauplanung.pdf (6.02.2016).
10.Jankiewicz S. (2014), Energetyka rozproszona jako czynnik rozwoju regionu, w: Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy, red. M. Czupich, A. Ignasiak-Szulc, M. Kola-Bezka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 341–352.
11.Jankiewicz S. (2015), Influence of transmission grids onto development of renewable energy sources in Poland, w: Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, t. 2, red. J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski i in., Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Wojskowa Akademia Techniczna, Poznań, s. 273– 282.
12.Jarczyński M. (2014), Rola Operatora Systemu Dystrybucyjnego w działaniach na rzecz zmniejszenia emisji CO2, w: Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania, red. J. Mazurkiewicz, K. Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 125–130.
13.Kleiber M., Steinhoff J., Żmijewski K. (2015), Infrastruktura energetyczna – potrzebny plan Marshalla?, SRNPRE, www.rada-npre.pl (20.04.2015).
14.Komisja Europejska (2011), Energy Roadmap 2050, Bruksela. Koniec tradycyjnej energetyki? Jak wygrać w dobie zmian? (2015), PwC, ING Bank Śląski, Warszawa.
15.Monitoringbericht 2015 (2016), Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bonn.
16.Netzausbau und Netzinnovationen im Verteilnetz mit zunehmenden dezentralen Erzeugungsanlagen (2015), 17. Brandenburger Energietag Cottbus, http://www.eti brandenburg.de/fileadmin/user_upload/energietag _2015/Forum_3/02_Bock_Netzinnovationen.pdf (28.01.2016).
17.Odnawialne źródła energii w Niemczech – 2014 (2015), PKKE, BDEW.
18.Sektor energetyczny w Polsce (2012), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa.
19.Sajnóg A. (2014), Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, cz. 2, s. 59–61.
20.URE (2015a), Sprawozdanie z działalności prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2014 rok, Warszawa.
21.URE (2015b), http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5753,Moc-zainstalowana-MW.html (29.01.2016).