Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2
Struktura, metody szacowania oraz instrumenty ograniczania luki podatkowej w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
(Tax Gap in the United Kingdom and the United States – Structure, Estimation Methods and Instruments for Its Reduction)

Authors: Małgorzata Magdalena Hybka
Keywords: UK USA tax gap tax fraud tax evasion tax avoidance
Year of publication:2016
Page range:12 (187-198)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main aim of this article is to present the structure of the tax gap in the United Kingdom and the United States, methods of its estimation and instruments of its reduction. Design/Methodology/approach – The article contains a comparative analysis of the data on tax gap published by HM Revenue & Customs and Internal Revenue Service. Findings – In the countries analysed there are significant differences concerning the structure of the tax gap. One of the most important methods used to reduce the tax gap in both countries is the controlled foreign company. Originality/value – The article is one of the few publications in the polish literature adressing the problem of tax gap in the selected OECD member states.
Download file

Article file

Bibliography

1.Adamczyk, A., Czyż, M. (2015). Determinanty luki podatkowej w VAT w krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (1).
2.Brzeziński, B., Korgol, R. (2011). Doktryna substance over form w orzecznictwie podatkowym sądów w Kanadzie. Toruński Rocznik Podatkowy 2011.
3.Closing the Tax Gap: HMRC’s record at ensuring tax compliance (2012). Twenty-ninth Report of Session 2010–12. London: House of Commons, Treasury Committee.
4.Collie, D., Norman, J. (2010). Wisconsin’s Billion-Dollar Tax Gap. Milwaukee: Institute for Wisconsin’s Future. Controlled Foreign Companies: an Overview (2014). London: HM Revenue & Customs. Dubin, J.A. (2012). The Causes and Consequences of Income Tax Noncompliance. New York: Springer Science.
5.Gemmell, N., Hasseldine, J. (2012). The Tax Gap: A Methodological Review. Wellington: Victoria University of Wellington.
6.Measuring Tax Gaps 2014 edition (2014). London: HM Revenue & Customs.
7.Measuring Tax Gaps 2015 edition (2015). London: HM Revenue & Customs.
8.Reducing the Federal Tax Gap. A Report on Improving Voluntary Compliance (2007). Washington: Internal Revenue Service. U.S. Department of Treasury.
9.Schellekens, M. (2014). European Tax Handbook. Amsterdam: IBFD.
10.Straty skarbu państwa w VAT: maj 2013 roku (2013). Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych, PricewaterhouseCoopers.
11.Study to Quantify and Analyze the VAT Gap in the EU Member States (2015). Brussels: European Commission.
12.Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies (2015). Paris: OECD.
13.Tax Gap Map (2012). Washington: Internal Revenue Service.
14.Ustawa z 20.03.2015 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów
15.Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych 7.10.2014 r. w Warszawie, Dz.U. 2015 poz. 686.
16.White, J.R. (2012). Sources of Noncompliance and Strategies to Reduce. Washington: It, GAO.