Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2
The application of P/E ratio for selection of stocks of small companies listed on NewConnect market

Authors: Marcin Jan Flotyński
Keywords: rate of return price earnings P/E alternative trading system financial analysis NewConnect
Year of publication:2016
Page range:11 (89-99)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the article is to verify whether the Price/Earnings (P/E) ratio is helpful for selection of stock of small companies listed on NewConnect with higher rates of return. Design/Methodology/approach – The article embraces an empirical research – the quantitative analysis that has been based on the several hundred stocks quotations data from NewConnect in years 2007–2015. Stock market quotations derive from the websites devoted to stock exchange: gpw.pl, newconnect.pl, gpwinfostrefa.pl and stooq.pl. Values of P/E ratio and rates of return of stocks in consecutive years have been used from NewConnect Statistic Bulletin from 2007–2015 placed on the NewConnect website. The scope of research embraces small companies on NewConnect which had positive values of P/E ratio. Consequently, in each year the number of companies taken into account fluctuated. The research hypothesis has been put forward: in years 2007–2015 stocks of small companies listed on NewConnect with the lowest values of P/E ratio offered higher rates of return than companies with the highest values of P/E. In both cases there are only above-zero (positive) values of P/E considered. Findings – The main finding of the article is that P/E can be a useful tool to select potentially more profitable stocks. It occurred that stocks with the lowest P/E values generally offered higher rates of return in the next calendar year than stocks with the highest P/E values. The analysis confirmed that the P/E ratio can be a useful method to choose stocks with brighter prospects than average stocks. It appeared that companies quoted on NewConnect with statistically lower P/E values are relatively better investments. In the period given, companies from the first and the second group (lowest P/E ratios) had on average higher rates of return than enterprises with higher P/E values. It seems that stocks perceived at the end of the year by investors as 'cheaper' grew in the next year faster than stocks known as being 'quite expensive' or 'expensive' (high P/E values). Originality/value – the article covers the quantitative research worked out by the author. It concerns the usefullness of P/E ratio for taking investment decisions on the stock market for small companies – NewConnect. Previous studies about P/E ratio and its applications focused mainly on the main market of the Warsaw Stock Exchange. Therefore, the empirical research in the article contributes to the methods of assessment of investment attractiveness of small companies' stocks. It is important to emphasize that data is based on the quotations from 9 years, so the whole period of NewConnect functioning (since its foundation) is embraced.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bodie, Z., Merton, R.C. (2003). Finanse. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Brigham, E.F., Houston, J.F. (2004). Fundamentals of financial management, 10th Ed. Boston: Thomson South-western, Natorp Boulevard.
3.Brigham, E.F., Houston, J.F. (2005). Podstawy zarządzania finansami, t. I, II. Warszawa: PWE.
4.Czekaj, J., Woś, M., Żarnowski, J. (2001). Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Dębski, W. (2011). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Flotyński, M. (2014). The exemplary application of fundamental analysis for stock portfolio selection on the Warsaw Stock Exchange. W: P. Bartkowiak, M. Sajdak (red.), Kierunki działań w zakresie doskonalenia organizacji, z. VII (15–22). Poznań.
8.Ford, D. (1997). Opcje giełdowe. Warszawa: Liber.
9.Gajdka, J., Walińska, E. (2000). Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. I, II. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
10.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2009). Analizy giełdowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
11.Hamrol, M. (2005). Analiza finansowa przedsiębiorstwa – ujęcie sytuacyjne. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
12.Kordela, D. (2012). Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, XLVI (1).
13.Kordela, D. (2015). Nowe rynki giełdowe – analiza i ocena rozwoju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 659–669.
14.Kowalczyk, J. (red.). (1993). Finanse firmy. Warszawa: Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania.
15.Malkiel, B.G. (2003). Błądząc po Wall Street. Dlaczego nie można wygrać z rynkiem. Warszawa: WIGPress.
16.Mayo, H. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: LIBER.
17.Mosionek-Schweda, M. (2010). Emitenci na rynku NewConnect. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XIIV, 2 Sectio H 500.
18.NewConnect Statistic Bulletins (year: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, year 2015), yearly statistics. Pobrano z: http://www.newconnect.pl/index.php?page= statystyki_roczne.
19.O’Neill, W. (2007). Sukces na giełdzie. 24 lekcje skutecznego inwestowania. Warszawa: Liber.
20.Perez, K., Truszkowski, J. (2011). Portfel inwestycyjny. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
21.Ritchie, J.C. (1997). Analiza Fundamentalna. Warszawa: WIG-Press.
22.Sopoćko, A. (2010). Rynkowe instrumenty finansowe, wydanie II zmienione. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
23.Szczepankowski, P. (2010). Efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku NewConnect w ujęciu sektorowym. Współczesna Ekonomia, 1 (13), 8–9.