Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/2-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 2
Zabezpieczenie ryzyka działalności eksportowej MSP
(Security of Risk in Export Activity of SME)

Authors: Hanna Soroka-Potrzebna
Keywords: risk SME sector enterprise export
Year of publication:2016
Page range:9 (21-29)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – An attempt to cross-present various methods of securing the risk in export, available on the market, as well as identify the most common methods used by micro, small and medium- sized enterprises. Design/Methodology/approach – Literature studies and own research among micro, small and medium- sized enterprises in West Pomeranian Province, using CAWI method. Findings – Research confirms that entrepreneurs from the SME sector are using very different methods of securing business, which best allow them to protect the economic interest. The variety of methods available on the market allows to answer to the needs of entrepreneurs, but the education about the use of this offer is needed. Originality/value – Own research, that allows to make current judgment about the use of methods to protect business of SME enterprises against the risk.
Download file

Article file

Bibliography

1.Atkins, I., Bates, I. (2008). Insurance. London: Global Professional Publication.
2.Bednarczyk, T.H. (2000). Instrumenty wspierania eksportu. Kredyty i ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Bera, A. (2008). Ryzyko a ubezpieczenia w mikro- i małych przedsiębiorstwach. W: B. Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń (667–676). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
4.Bielawska, A. (2006). Finanse zagraniczne MŚP Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Dudziński, J., Knap, R. (1999). Handel zagraniczny. Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
6.Jajuga, K. (red.). (2009). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Kaczmarek, T.T., Zarzycki, M. (2005). Poradnik eksportera. Bydgoszcz–Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
8.Kudła, J. (2010). Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
9.Kwiecień, I. (2002). Istota i rola ubezpieczeń. W: W. Ronka-Chmielowiec (red.), Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko (34–51). Warszawa: PWE.
10.Michalski, T. (2000). Ryzyko w działalności człowieka. W: J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. I – Mechanizmy i funkcje (15–52. Warszawa: Poltext.
11.Michalik, L., Seliga, D. (2001). Ubezpieczenia finansowe. W: J. Monkiewicz (red.), Podstawy ubezpieczeń, t. II – Produkty (279–312). Warszawa: Poltext.
12.Misztal, P. (2004). Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Warszawa: Difin.
13.Owsiak, S. (2002). Podstawy nauki finansów. Warszawa: PWE.
14.Rejda, G.E. (2011). Principles of Risk Management and Insurance. Eleventh Edition. New Jersey: Pearson.
15.Thoyts, R. (2010). Insurance theory and practice. New York: Routledge.
16.Trąmpczyńska, I. (2004). Cechy dobrego kontraktu eksportowego. Warszawa: PARP.
17.Wieczorek-Kosmala, M. (2009). Małe przedsiębiorstwo wobec ryzyka gospodarczego. W: H. Zadora (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania (149–186). Warszawa: C.H. Beck.
18.Williams Jr., C.A., Smith, M.L., Young, P.C. (2002). Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.