Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2016 (83) cz. 1
Konsekwencje ustalania stawki podatku VAT przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(The Consequences of Deciding of VAT Rate by Purchaser in Public Procurment)

Authors: Elżbieta Jędruczyk

Magdalena Kupraszewicz
Keywords: public procurement VAT small and medium-sized enterprises
Year of publication:2016
Page range:11 (189-199)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of the paper is pointing the risks emerging of public procurement legal regulations levying the duty of determining VAT rate on awarding entity. Design/methodology/approach – In paper we have used literature and legal acts analysis. Findings – The analysis shows, that the solutions valid in Poland cause negative consequences, as serious risk for the economic operators; the regulations are in contrary with principle of trust in state bodies. Originality/value – The originality of research is analysing the problem that has not been analysed yet and formulating the proposals of legal solutions, that would allow to avoid negative consequences of determining VAT rate by awarding entity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dudek, P. (2015). Schizofrenia urzędników w sprawie vat, hydrozagadka czyli jak urząd skarbowy łata budżet. Gazeta Prawna, 118. Pobrane z: http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/878624,schizofrenia-urzednikow- -w-sprawie-vat-hydrozagadka-czyli-jak-urzad-skarbowy-lata-budzet.html (11.07.2016).
2.Guziński, M. (2014). Zamówienia publiczne jako instrument gospodarki rynkowej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 372, 113–125.
3.Hałka, M. (2014). Poprawa efektywności zamówień publicznych a sektor MSP. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 346, 45–53.
4.Nowicki, J., Bazan, A. (2015). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa:Wolters Kluwer.
5.Partyk, A., Partyk, T. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług. Komentarz udostępniony w Systemie Informacji Prawnej LEX OMEGA.
6.Polska Agencja Przedsiębiorczości (2013). Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań.
7.Schmidt, P. (2012). Błędna stawka podatku VAT jako błąd w obliczeniu ceny i powód odrzucenia oferty. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 270, 105–121.
8.Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r. (2015). Warszawa.
9.Stachowiak, M., Dzierżanowski, W., Jerzykowski, J. (2014). Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
10.Uchwała KIO z 6.03.2012, sygn. KIO/KD25/12.
11.Uchwała Sądu Najwyższego z 20.10.2011, sygn. III CZP 52/11.
12.Uchwała Sądu Najwyższego z 20.10.2011, sygn. III CZP 53/11.
13.Ustawa z 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2015, poz. 2164.
14.Wyrok KIO przy Prezesie UZP z 18.02.2010, sygn. KIO/UZP 1940/09.
15.Wyrok KIO z 30.04.2012, sygn. KIO 785/12.