Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 2/2016 (80) cz. 2
The quality of information on financial liquidity – empirical evidence from public companies quoted onWarsaw Stock Exchange

Authors: Wojciech Hasik
Keywords: quality of financial information financial liquidity financial reporting practice Warsaw Stock Exchange
Year of publication:2016
Page range:8 (115-122)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the purpose of the paper is to investigate the actual reporting practices of Polish pub-lic companies quoted on Warsaw Stock Exchange (WSE) and asses their relevance for stakeholders. This pa-per presents results of author’s wider research on quality of financial information on liquidity provided by Polish public companies. The first part of research covered quality of information on solvency. Thus the paper can be treated as a natural continuation of research report. Design/Methodology/Approach – paper provides report from an empirical, qualitative studies over individual financial reports of companies included WIG 30. index of the biggest companies quoted on WSE. Research was made in a form of a survey. Findings – author brings evidence that public companies quoted on WSE do not provide the essential information allowing stakeholders to understand and assess their liquidity which is the most neuralgic feature of entities performance. Thus, in fact, stakeholders must judge on entities going concern without relevant information. Originality/Value – author bases his opinions on evidence from empirical research of Polish public companies’ reporting practises. Empirical examination of reporting practices in Poland is still very rare, yet crucial for diag-nosis and critique of it in the context of stability of financial markets and setting up directions for necessary improvements. Especially that author is taking stakeholders’ perspective when assessing relevance of finan-cial reporting practices.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dyczkowska, J. (2009). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wspomagającej wykrywanie kryzysu w przedsiębiorstwie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51 (107), 5–14.
2.Eisenschmidt, K., Krasodomska, J. (2015). Prospective information in management commentary – a comparison between Germany and Poland. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawoz-dawczości i rewizji finansowej (s. 103–114). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016).
3.Hasik, W. (2015). Quality of financial information on solvency – the evidence from financial reporting practices of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 171–184). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016)..
4.Ignatowski, R. (2011). Wykorzystanie koncepcji grup kapitałowych w regulacjach rachunkowości i ich wpływ na wysokość kapitałów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych. Problemy Zarządzania, 9, 4 (34), 75–107.
5.Jurewicz, A., Walińska, E. (2008). Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości. Zeszy-ty Teoretyczne Rachunkowości, 44 (100), 101–113.
6.Klimczak, M.K., Pikos, A., Dynel, M. (2015). Uncertainty in the financial statements: the study of goodwill disclosures in Polish. In: J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej (s. 217–226). Kraków: online publication of UEK downloaded from: http://rachfin.uek.krakow.pl/publikacja/proceedings.html (1.03.2016)..
7.Mućko, P. (2008). Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.