Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 6/2017 (90)

Year of publication: 2017
# Title Page range Authors Actions
*

Inne strony początkowe


(Other starting pages)
4 (1-4) --- More
1.

Czy większy może więcej? Analiza krótkoterminowych wyników polskich funduszy inwestycyjnych


(Does larger perform better? The analysis of short-term performance by polish mutual funds)
17 (5-21) Dariusz Filip More
2.

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie – nowy trend na rynku kapitałowym


(Socially responsible investing – new trend on the capital market)
14 (23-36) Urszula Gierałtowska More
3.

Wartość wewnętrzna jako determinanta procesu decyzyjnego w ujęciu behawioralnym


(The Intrinsic Value as a determinant of the decision process in behavioural approach)
14 (37-50) Sebastian Majewski, Agnieszka Majewska More
4.

Heuristic. Psychological Aspects of Decision-Making on Capital Market - Literature Review

15 (51-65) Magdalena Mikołajek-Gocejna More
5.

Starzenie ludności a systemy ubezpieczeń zdrowotnych. Wstęp do analiz porównawczych dla Polski i Wietnamu


(Aging and health insurance systems. Introduction to comparative analysis for Poland and Vietnam)
13 (67-79) Piotr Obidziński More
6.

Forex jako alternatywa dla rynku kapitałowego


(Forex as an alternative for capital market)
13 (81-93) Iwona Piekunko-Mantiuk More
7.

Wiedza jako determinant zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi, finansowymi współczesnych organizacji: ujęcie modelowe


(Knowledge management as a determinant in financial, human and material resources of contemporary organization: model approach)
8 (95-102) Paweł Staszak, Miłosz Rutkowski More
8.

Finansowe instrumenty stymulowania aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw


(Financial instruments stimulate the activity of the research and development of enterprises)
21 (103-123) Waldemar Szymański More
9.

Efekt regresji do średniej jako przykład nadreaktywności GPW w Warszawie w latach 2000-2016


(The effect of regression to the average as an example of market overreaction on the Warsaw Stock Exchange in the period of 2000-2016)
11 (125-135) Ilona Żelazowska More