Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-18
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017 (88) cz. 2
WYBRANE INSTRUMENTY OGRANICZANIA OSZUSTW PODATKOWYCH W PODATKU VAT
(SELECTED INSTRUMENTS OF REDUCTION FRAUD TAX IN VALUE ADDED TAX)

Authors: Dariusz Pauch
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: taxes fraud tax VAT
Year of publication:2017
Page range:8 (219-226)
Klasyfikacja JEL: H25 H26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – the purpose of the discussion is an indication of the instruments for reduction the tax gap in VAT tax. Design/methodology/approach – the basis of analysis is literature of the subject, legal acts and documents of the Ministry of Finance, as well as statistical data. Findings – comparison of the four mechanisms for reducing VAT fraud in Poland. Originality/value – the value of the article is the presentation of current instruments to curb VAT fraud.
Download file

Article file

Bibliography

1.Godusławski, B. (2017). Fiskus woli zapobiegać, niż ściągać. Puls Biznesu, 61 (4824), 4–5.
2.Opinia nr 8/2015 Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego z 20.08.2015 w sprawie Propozycji Zespołu ds. podatków pośrednich Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego dotyczących rozwiązań ograniczających możliwość popełniania oszustw VAT. Split payment (2015). Warszawa: PWC.
3.Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report (2016). Warsaw: European Comission.
4.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535, z późn. zm.
5.Ustawa z 9.03.2017 o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Dz.U. poz. 708.
6.Załącznik do uchwały nr 17 Rady Ministrów z 12.02.2013 w sprawie przyjęcia Strategii „Sprawne Państwo 2020”.
7.Załącznik nr 11 i 14 do ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535.
8.Załącznik nr 13 do ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. nr 54, poz. 535.