Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-13
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017 (88) cz. 2
Jednolity Plik Kontrolny - korzyści i koszty cyfryzacji w MSP
(UNIFORM CONTROL FILE – COSTS AND BENEFITS OF DIGITIZATION)

Authors: Grażyna Voss
Uniwersytet Technologicznoo-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Keywords: Uniform Control File digitization tax information
Year of publication:2017
Page range:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: M41 M48
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The Uniform Control File is a new solution in business practice and introduces many changes in the documentation and transmission of tax information. The electronic transmission of data in a strictly defined form of digital recording required business entities to adapt their financial and accounting programs and to prepare the staff responsible for preparing the JPK. The aim of the article is to present the legal requirements and organizational solutions adopted, including the necessary financial outlays for purchasing and updating software related to the preparation and transmissions of the JPK. The research methodology used in the article is primarily a survey conducted among employees of business entities obliged to prepare JPK and analysis of legal regulations introducing the obligation to submit tax information within JPK. The JPK transfer obligation has been delayed allowing small and micro entities to properly prepare for regulatory changes, but despite the delay in implementing new solutions, companies must incur additional financial backing for software upgrades and employee training. The implementation of the JPK in the opinion of the investigators will undoubtedly affect the increased tax control, especially cross-checks. Orginality/value – the results of the study are pilot – based and address new developments, the implementation of which began in July 2016, and will end in January 2018 and was not researched.
Download file

Article file

Bibliography

1.http://softhis.com/uploads/products/Ebook%20Przewodnik%20dla%20Przedsiebiorcow%20JPK%201.0.pdf (18.08.2017).
2.http://www.comarch.pl/erp/zmiany-prawa/jednolity-plik-kontrolny/ (19.08.2017).
3.Jabłoński, W., Bartkiewicz, W. (2006). Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów. Bydgoszcz: Wyd. KPSW.
4.Jabłoński, A., Kawczyńska, M., Pietrzak, Ż., Wnuk-Pel, T. (2016). Oczekiwany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji – studium przypadku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 89 (145), 55–75.
5.Karmańska, A. (2017). Paradygmaty, zmierzch homo economicus, rachunkowość i sprawozdawczość przedsiębiorstwa. Spojrzenie holistyczne. W: Z. Luty (red.), Rachunkowość dokonania i przyszłość (s. 70–91). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
6.Karmańska, A., Tekst wersji skróconej Wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wyodrębnienia dyscypliny naukowej rachunkowości w dziedzinie nauk ekonomicznych w obszarze nauk społecznych. Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy. Warszawa: SGH w Warszawie.
7.Oleśniewicz, J. (2016). JPK – wstęp do cyfryzacji rachunkowości i rewizji finansowej. Rachunkowość, 8, 7–11.
8.Świderska, G.K. (2012). Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Warszawa: Wolters Kluwer.
9.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 615. Ustawa z 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2015, poz. 613.
10.Ustawa z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2017, poz. 1221.
11.Ustawa z 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne. Dz.U. 2016, poz. 352.
12.Ustawa z 10.09.2015 o zmianie ustaw Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1649.
13.Voss, G. (2016a). Kształtowanie norm etycznych a odpowiedzialność zawodowa księgowych. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
14.Voss, G. (2016b). Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Ryki Finansowe, Ubezpieczenia, 5, 151–161.
15.Voss, G., Prewysz-Kwinto, P. (2013). Zintegrowane systemy ewidencyjne. W: Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur (red.), Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości – założenia, zasady, definicje. Kierunki zmian prawa bilansowego w Polsce. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
16.Wielogórska-Leszczyńska, J. (2013). Rachunkowość jako samodzielna dyscyplina naukowa wśród nauk społecznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, 130.