Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017 (88) cz. 1
Podatek dochodowy a wybór formy prawnej działalności gospodarczej
(INCOME TAX AND CHOICE OF LEGAL FORM OF BUSINESS)

Authors: Michał Poszwa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keywords: capital and personal company; income tax; tax optimization
Year of publication:2017
Page range:9 (181-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The purpose of this article is to analyze the criterion of income taxation in the procedure of choosing the legal form of business activity and to analyze the pro tability of applying a capital or personal company in the context of the taxation of nancial result. Design/methodology/approach – The article uses the method of analysis of legal acts and literature. Findings – The effect of the study is to indicate the signi cance of the tax criterion in deciding on the choice of legal form of business activity and the determination of relative tax bene ts from the use of a capital or personal company criteria which re ect the quality characteristics and the expected amount of tax. Originality/value – The article de nes the nature of the tax decision related to the choice of legal form of business activity, and also presents principles of keeping a decision account and determining the limit of income for the assessment of the pro tability of a legal form.
Download file

Article file

Bibliography

1.Dmoch, W. (2017). Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Jamroży, M., Kudert, S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Karczyński, Ł. (2011). Opodatkowanie przekształceń spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
4.Litwińczuk, H. (red.) (2016). Opodatkowanie spółek. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Łukaszewicz-Obierska, A., Ziobrowski, J., Jędruszek, O. (2013). Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer.
6.Mazur, Ł. (red.) (2012). Optymalizacja podatkowa. Warszawa: Wolters Kluwer.
7.Poszwa, M. (2017). Kryteria i procedura wyboru formy opodatkowania dochodów. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (85), 153–161.
8.Poszwa, M. (2016). Ustalanie wyniku podatkowego. W: E. Nowak (red.), Rachunkowość. Zasady i metody (s. 136–162). Warszawa: PWE.
9.Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej rmie. Warszawa: C.H. Beck.
10.Sobiech, A. (2016). Opodatkowanie spółek osobowych. Warszawa: C.H. Beck.
11.Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.